Battonya

2021. szeptember 30.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2021. szeptember 30. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme

Napirendi pontok

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
 2. A települési képviselők tiszteletdíjának veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályozásáról szóló 17/2020.(XI.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 3. Az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályairól szóló 6/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. A talajterhelési díjról szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. A települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. Bevétel növelő és/vagy kiadás csökkentő tervek felvázolása – javaslat
 7. A települési adóról szóló rendelet megalkotása
 8. A mezei őrszolgálat, valamint a mezőőri járulék intézményének felülvizsgálata
 9. Élelmezési nyersanyagnorma emelése
 10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
 11. TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 pályázat közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásáról
 12. TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 pályázat közbeszerzési eljárásához kapcsolódó bírálóbizottság felállításáról
 13. 2019. évi önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat
 14. Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földek meghirdetése értékesítésre
 15. Battonya Város Önkormányzat tulajdonában álló földterületek bérleti díjainak meghatározása
 16. TOP-1.4.1-19-BS1-2019 pályázat közbeszerzési eljárás eredménye
 17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszerhez
 18. Battonya hrsz. 35. alatti piac épületének ingatlan-nyilvántartási átvezetése
 19. Megbízási szerződés hosszabbítása
 20. Fő utca 93. szám alatti (volt Kínai üzlet) helyiség bérbeadása
 21. Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földek elidegenítése napelemes kiserőmű megvalósításához
 22. Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi föld elidegenítése

Bejelentések