Battonya

Polgármesteri Hivatal Szervezete és Elérhetősége

Cím

5830 Battonya, Fő utca 91.

Fax

68-457-615

Telefon

68/456-000

Az önkormányzat hivatalos e-mail címe: 

polgarmester@battonya.hu

A polgármesteri hivatal hivatalos e-mail címe:

jegyzo@battonya.hu

Battonya Város Önkormányzata KRID azonosítója

144176125

Battonyai Polgármesteri Hivatal KRID azonosítója:

707025342

 

Boros Csaba

polgármester

68/456-122

polgarmester@battonya.hu

Rádai Imre

alpolgármester

radai.imre@battonya.hu

Varga István Tamás

jegyző

jegyzo@battonya.hu

 

Igazgatási csoport

Dr. Czakó Anita

aljegyző

A jegyző helyettesítése, igazgatási csoport koordinálása

68/456-000/121

dr.czako.anita@battonya.hu

Lénárt Anna

anyakönyvvezető

Anyakönyvi, állampolgársági, hagyatéki ügyek ellátása, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatok intézése, hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadása, gondnoksági és egyéb gyámhatósági ügyekben leltár felvétele

68/456-069

68/456-000/118

lenart.anna@battonya.hu

Hargitai Zsolt

Szociális és gyámügyi ügyintéző

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, HH és HHH megállapítása, Állatvédelmi ügyek, Gyámhivatali, bírósági felkérésre környezettanulmány készítése, Méhészet bejelentése, Parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén közérdekű védekezés elrendelése, Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek előkészítése, Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás Esélyegyenlőségi Referens

68/456-000/109

hargitai.zsolt@battonya.hu

Turák-Borovics Adél

Igazgatási ügyintéző

Képviselő-testület üléseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok. Jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nyilvántartása Termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése, hirdetmények kifüggesztése, közbiztonsági referens
Közterület-felügyelői feladatok ellátása, honvédelmi ügyek, törzskönyvi nyilvántartás

68/456-000/109

borovics.adel@battonya.hu

Kálmán József

építésügyi-műszaki ügyintéző

Műszaki, kereskedelmi és birtokvédelmi ügyek, Talált tárgyak. Jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási és útépítési ügyekben. Telepengedély kiadása.

68/456-000/102

kalman.jozsef@battonya.hu

Új Szilvia

ügykezelő

titkársági ügyek

68/456-000/106

 

 

Pénzügyi csoport

Mákosné Rafai Annamária

Pénzügyi csoportvezető

Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos tervezési feladatok, beszámolók elkészítése.

68/456-000/103

makosne.ancsa@battonya.hu

Pozsárné Illin Éva

Pénzügyi ügyintéző

Áfa bevallás készítése, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

68/456-000/110

pozsarne.eva@battonya.hu

Rausz Adél

Pénzügyi ügyintéző

Vagyonnyilvántartás vezetése, tárgyi eszköz nyilvántartása, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, Kincstári számlák utalása

68/456-000/119

 

Rezván Rebeka

Pénzügyi ügyintéző

Könyvelés,  számlanyilvántartás, analitikák vezetése, statisztikák jelentése

68/456-000/110

 

Mudrity Iván

Közfoglalkoztatási ügyintéző

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok, informatikai feladatok ellátása. Bér- és munkaügyi ügyintézés

68/456-000/122

mudrity.ivan@battonya.hu

Szilasiné Kovács Tünde

ügykezelő

Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

Adóbefizetések nyilvántartása

68/456-000/120

szilasine.tunde@battonya.hu

Nagy Zsuzsanna

Adóügyi ügyintéző

Helyi adók kivetése, beszedése, adóigazgatási feladatok végzése.

68/456-000/120

nagy.zsuzsanna@battonya.hu

Szudóczkiné Irhás Jennifer

Adóügyi ügyintéző

Adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások kiállítása, mezőőri járulék nyilvántartása, kezelése

68/456-000/120

irhas.jennifer@battonya.hu

Erős Anna

Pénzügyi ügyintéző

Pénztári feladatok ellátása, bank és pénztári számlák iktatása, Pénztárak érvényesítése. Számlázási feladatok ellátása

68/456-000/108

eros.anna@battonya.hu

Rezván Beáta

Pénzügyi ügyintéző

Nemzetiségi önkormányzatok könyvelése. Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó számlák intézése, utalás.

68/456-000/110

rezvan.beata@battonya.hu