Battonya

Polgármesteri Hivatal Szervezete és Elérhetősége

Cím 5830 Battonya, Fő utca 91.
Fax 68-457-615
Telefon 68/456-069, 68/456-000
Az önkormányzat hivatalos e-mail címe:  polgarmester.battonya@fabinet.hu

 

Marjai János

polgármester

68/456-122

polgarmester.battonya@fabinet.hu

Borsodi János

alpolgármester

68/456-000/121

polgarmester.battonya@fabinet.hu

Varga István

jegyző

68/456-069

battonya.jegyzo@fabinet.hu

Igazgatási csoport

Dr. Czakó Anita

 

A jegyző helyettesítése, igazgatási csoport koordinálása

68/456-000/103

Lénárt Anna

Anyakönyvi, állampolgársági, hagyatéki ügyek

ellátása, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatok intézése

hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadása

gondnoksági és egyéb gyámhatósági ügyekben leltár felvétele

68/456-000/109

Hargitai Zsolt

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, HH és HHH  megállapítása, Állatvédelmi ügyek

Gyámhivatali, bírósági felkérésre környezettanulmány készítése

Méhészet bejelentése, Parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén közérdekű védekezés elrendelése

Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek előkészítése

Esélyegyenlőségi Referens

68/456-000/114

Fábián Zsanett

 

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Bér- és munkaügyi ügyintézés

68/456-000/118

Borovics Adél

Képviselő-testület üléseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok. 
Jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nyilvántartása

Termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

Hirdetmények kifüggesztése

Közbiztonsági referens
Közterület-felügyelői feladatok ellátása

Honvédelmi ügyek

Iktatás, irattárazás

68/456-000/119

Nádasdi Zoltánné

Titkársági feladatok ellátása

68/456-000/106

Kálmán József

Műszaki és építésügyek, kereskedelmi és birtokvédelmi ügyek, Talált tárgyak. Jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási és útépítési ügyekben. Telepengedély kiadása.

68/456-000/110

Oszlár János

Közterület felügyelői feladatok ellátása, Közterület-használat engedélyezése, Közútkezelő hozzájárulás

68/456-000/102

Pénzügyi csoport

Mákosné Rafai Annamária

 

Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos tervezési feladatok, beszámolók elkészítése.

68/456-000/112

Pozsárné Illin Éva

Áfa bevallás készítése

68/456-000/111

Rausz Adél

 

Pályázatok készítése, az önkormányzat nyertes pályázatainak pénzügyi lebonyolítása.

68/456-000/111

Veres Edina

 

Könyvelés,  számlázás, számla nyilvántartás, analitikus vagyonnyilvántartás vezetése

68/456-000/201

Kotroczó Ibolya

 

Főkönyvi könyvelés,
Normatív állami támogatások,elszámolások intézése.
Önkormányzat és intézményei időközi pénzforgalmi és mérlegjelentéseinek elkészítése.

68/456-000/201

Nádaski Diána

Könyvelés, mérlegjelentés elkészítése.

68/456-000/111

Mudrity Iván

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok, informatikai feladatok ellátása.

68/456-000/122

Szilasiné Kovács Tünde

Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

68/456-000/117

Nagy Zsuzsanna

 

Helyi adók kivetése, beszedése, adóigazgatási feladatok végzése.

68/456-000/117

Irhás Jennifer

Gépjármű adó megállapítása, kivetése, a befizetések fogadása, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások kiállítása, mezőőri járulék nyilvántartása, kezelése

68/456-000/117

Erős Anna

Pénztári feladatok ellátása, bank és pénztári számlák iktatása, Pénztárak érvényesítése.

68/456-000/108

Rezván Beáta

Nemzetiségi önkormányzatok könyvelése. Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó számlák intézése, utalás.

68/456-000/201