Battonya

Polgármesteri Hivatal Szervezete és Elérhetősége

Cím

5830 Battonya, Fő utca 91.

Fax

68-457-615

Telefon

68/456-069, 68/456-000

Az önkormányzat hivatalos e-mail címe: 

polgarmester@battonya.hu

A polgármesteri hivatal hivatalos e-mail címe:

jegyzo@battonya.hu

Battonya Város Önkormányzata KRID azonosítója

144176125

Battonyai Polgármesteri Hivatal KRID azonosítója:

707025342

 

Boros Csaba

polgármester

68/456-122

polgarmester@battonya.hu

Rádai Imre

alpolgármester

68/456-000/21

radai.imre@battonya.hu

Varga István Tamás

jegyző

68/456-069

jegyzo@battonya.hu

 

Igazgatási csoport

Dr. Czakó Anita

aljegyző

A jegyző helyettesítése, igazgatási csoport koordinálása

68/456-000/103

dr.czako.anita@battonya.hu

Lénárt Anna

anyakönyvvezető

Anyakönyvi, állampolgársági, hagyatéki ügyek ellátása, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatok intézése,hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadása,gondnoksági és egyéb gyámhatósági ügyekben leltár felvétele

68/456-069

68/456-000/109

lenart.anna@battonya.hu

Hargitai Zsolt

Szociális és gyámügyi ügyintéző

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, HH és HHH  megállapítása, Állatvédelmi ügyek, Gyámhivatali, bírósági felkérésre környezettanulmány készítése, Méhészet bejelentése, Parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén közérdekű védekezés elrendelése, Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek előkészítése, Esélyegyenlőségi Referens

68/456-000/114

hargitai.zsolt@battonya.hu

Fábián Zsanett

Humánpolitikai ügyintéző

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,Bér- és munkaügyi ügyintézés

68/456-000/118

fabian.zsanett@battonya.hu

Borovics Adél

Igazgatási ügyintéző

Képviselő-testület üléseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok. Jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nyilvántartása Termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése, hirdetmények kifüggesztése, közbiztonsági referens
Közterület-felügyelői feladatok ellátása, honvédelmi ügyek, iktatás, irattárazás

68/456-000/119

borovics.adel@battonya.hu

Kálmán József

építésügyi-műszaki ügyintéző

Műszaki és építésügyek, kereskedelmi és birtokvédelmi ügyek, Talált tárgyak. Jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási és útépítési ügyekben. Telepengedély kiadása.

68/456-000/110

kalman.jozsef@battonya.hu

Oszlár János

Közterület-felügyelő

Közterület felügyelői feladatok ellátása, Közterület-használat engedélyezése, Közútkezelő hozzájárulás

68/456-000/102

oszlar.janos@battonya.hu

 

Pénzügyi csoport

Mákosné Rafai Annamária

Pénzügyi csoportvezető

Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos tervezési feladatok, beszámolók elkészítése.

68/456-000/112

makosne.ancsa@battonya.hu

Pozsárné Illin Éva

Pénzügyi ügyintéző

Áfa bevallás készítése, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

68/456-000/111

pozsarne.eva@battonya.hu

Kopcsák Gabriella

Pénzügyi ügyintéző

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, intézményi térítési díjak számlázása, beszedése, tárgyi eszköz nyilvántartás, analitikák vezetése, statisztikák jelentése

68/456-000/111

kopcsak.gabriella@battonya.hu

Veres Edina

Pénzügyi ügyintéző

Könyvelés,  számlázás, számla nyilvántartás, analitikus vagyonnyilvántartás vezetése

68/456-000/201

veres.edina@battonya.hu

Kotroczó Ibolya

Pénzügyi ügyintéző

Főkönyvi könyvelés,
Normatív állami támogatások,elszámolások intézése.
Önkormányzat és intézményei időközi pénzforgalmi és mérlegjelentéseinek elkészítése.

68/456-000/201

kotroczo.ibolya@battonya.hu

Mudrity Iván

Közfoglalkoztatási ügyintéző

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok, informatikai feladatok ellátása.

68/456-000/122

mudrity.ivan@battonya.hu

Szilasiné Kovács Tünde

ügykezelő

Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

68/456-000/117

szilasine.tunde@battonya.hu

Nagy Zsuzsanna

Adóügyi ügyintéző

Helyi adók kivetése, beszedése, adóigazgatási feladatok végzése.

68/456-000/117

nagy.zsuzsanna@battonya.hu

Irhás Jennifer

Adóügyi ügyintéző

Gépjármű adó megállapítása, kivetése, a befizetések fogadása, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások kiállítása, mezőőri járulék nyilvántartása, kezelése

68/456-000/117

irhas.jennifer@battonya.hu

Erős Anna

Pénzügyi ügyintéző

Pénztári feladatok ellátása, bank és pénztári számlák iktatása, Pénztárak érvényesítése.

68/456-000/108

eros.anna@battonya.hu

Rezván Beáta

Pénzügyi ügyintéző

Nemzetiségi önkormányzatok könyvelése. Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó számlák intézése, utalás.

68/456-000/201

rezvan.beata@battonya.hu