Battonya

A Képviselő-testület 2018. évben meghozott határozatai

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. ÉVBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

 

1/2018.(I.17.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete tiltakozik az ellen, hogy országunkba, térségünkbe, városunkba migránsokat telepítsenek.

Tiltakozik a bevándorlásszervező irodák létesítése ellen.

Szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezett kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

2/2018.(II.1.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. február 1.

Felelős: Marjai János polgármester

 

3/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő –testület – személyes érintettség miatt – kizárja Dr. Palkó Lajosnét a döntéshozatalból.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

4/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Battonyai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2018. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig Dr. Palkó Lajosné 5830 Battonya, Puskin u. 76. szám alatti lakost bízza meg. Havi illetményét bruttó 400.000 Ft összegben állapítja meg. Megbízza a polgármestert az igazgatói megbízás kiadásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

5/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a TOP-4.1.1.15-BS1-2016-00015 kódszámú „ Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat teljesítéséhez szükséges védőnői laptopok, valamint a méhnyakszűréshez szükséges eszközöket és tanfolyamokat biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

6/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Battonyai Szerb Ortodox Egyházközösség kérelmét – miszerint anyagi támogatást nyújt a kerítés felújítására – elutasítja az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt. Ezzel egyidejűleg vállalja, hogy a drótkerítéshez szükséges drótot az Egyházközösség számára biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

7/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő u. 60. sz. alatti ingatlanrészt további edzőteremként történő hasznosítás céljából 2018. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időre 10.000 Ft+ ÁFA/hó bérleti díjért bérbeadásra meghirdeti. A bérleti díj minden évben a KSH által megállapított előző évi infláció mértékével növekszik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Marjai János polgármester

Határidő: azonnal

 

8/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a 120/2017. (VII.18.) Kt. határozatát, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 118/6. sz. alatti bérlakás bérlőjéül Görög Tibor 5830 Battonya, József Attila utca 25. szám alatti lakost jelölte ki, hatályon kívül helyezi.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Marjai János polgármester

Határidő: azonnal

 

9/2018.(II.1.) Kt. Határozat

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2018. március 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Békés Megyei Hajnal István Szociális Centrum látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

10/2018.(II.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. –nek (5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35.) a társaság adminisztrációs működési költségeinek fedezetére havi 30.000,-Ft+ÁFA hozzájárulást fizet 2018. március 1. napjától.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

11/2018.(II.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete Horváth Imre, mezőőri munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott bérét 2018. január 1. napjától bruttó 270.000 Forintra emeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

12/2018.(II.7.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a következő 5 gazdasági szereplő részére hagyja jóvá:

 

Békési Általános Építőipari Betéti Társaság (Székhely: 5630 Békés, Álmos u. 9., Adószám: 22229566-2-04, Nyilvántartási szám: 13A16877)

Kerámiaház Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11., Adószám: 13717074-2-06, Nyilvántartási szám: 15A29895)

Homokhátsági Környezettechnika Kft. (Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4. , Adószám: 24291330-2-03, Nyilvántartási szám: 12A55449)

Csikaiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 5940 Tótkomlós, Bartók u. 2., Adószám: 22723620-2-04, Nyilvántartási szám: 13A40737)

Mihály-Ép ’98 Építőipari és Szolgáltató Kft. (Székhely: 6771 Szeged, Vágóhíd u. 10., Adószám: 13189613-2-06, Nyilvántartási szám: 15A11559)

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

13/2018.(II.7.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzés lefolytatásához 5 tagú bírálóbizottságot hoz létre. Közbeszerzési tag Dr. Magyar Balázs ügyvéd, jogi szakértelemmel rendelkező tag Dr. Czakó Anita aljegyző, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, illetve a pénzügyi szakértelem biztosítása érdekében az önkormányzat releváns szakértelemmel rendelkező munkatársai: Kálmán József építésügyi-műszaki ügyintéző, Mákosné Rafai Annamária pénzügyi csoportvezető és Pozsárné Illin Éva pénzügyi előadó.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

14/2018.(II.7.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 kódszámú „Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a következő 5 gazdasági szereplő részére hagyja jóvá:

 

Csomiép-Enter Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Majolika u. 2., Adószám: 10380097-2-06, Nyilvántartási szám: 15A07024)

Kerámiaház Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11., Adószám: 13717074-2-06, Nyilvántartási szám: 15A29895)

Szonita Hungary Kft. (Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10., Adószám: 23119192-2-42,Nyilvántartási szám: 11A50204)

HPQ Plus Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Arany J. u. 7., Adószám: 11708575-2-06, Nyilvántartási szám: 15A03179)

 Központ-Bau Építő és Energetikai Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szegedi út 20., Adószám: 24204277-2-06, Nyilvántartási szám: 15A55204)

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

15/2018.(II.7.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 kódszámú „Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázati közbeszerzés lefolytatásához 5 tagú bírálóbizottságot hoz létre. Közbeszerzési tag Dr. Magyar Balázs ügyvéd, jogi szakértelemmel rendelkező tag Dr. Czakó Anita aljegyző, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, illetve a pénzügyi szakértelem biztosítása érdekében az önkormányzat releváns szakértelemmel rendelkező munkatársai: Kálmán József építésügyi-műszaki ügyintéző, Mákosné Rafai Annamária pénzügyi csoportvezető és Pozsárné Illin Éva pénzügyi előadó.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

16/2018.(II.7.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata az állam társadalmi kapcsolatainak megerősítése, az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítése és a lakosság minél magasabb szintű kiszolgálásának érdekében kezdeményezi, hogy a Mezőkovácsházi Járási Hivatal kezelésében lévő Battonya Fő utca 79-81. szám alatti ingatlanban, a meglévő funkciók bővítésével Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat kerüljön kialakításra.

A részvevő szervezetek szerteágazó tevékenysége javítaná a lakosság biztonságérzetét, méltó helyet kapna a térségben meghatározó szerepet játszó mezőgazdasággal kapcsolatos ügyintézés, amely tovább erősítené a vidékfejlesztési terveket és az igazgatás integrációja tovább növelné a lakosság kiszolgálásának minőségét.

Önkormányzatunk az új szintér kialakításához, működtetéséhez forrást és feladatot is kíván biztosítani.

A közös munkában bevonni javasolt szervezetek, szervezeti egységek:

 

 • Mezőkovácsházi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály Battonyai Kirendeltsége, Battonya Fő utca 79-81.
 • Mezőkovácsházi Járási Hivatal Okmányiroda, Battonya Fő utca 91.
 • NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága Battonyai ügyfélszolgálati hely, Battonya Fő utca 91.
 • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Battonyai Ügyfélszolgálati Irodája – Falugazdász, Battonya Fő utca 91.
 • Battonya Város Önkormányzat által a helyi mezőgazdasági vállalkozók, gazdák tevékenységét segítő foglalkoztatott, Battonya Fő utca 91.
 • Battonya Város önkormányzat irattározási feladatok,
 • Európai Közös Jövő Építő ETT, Battonya, fő utca 91.,
 • Battonyai Polgárőr Egyesület, Battonya Táncsics utca 59.
 •  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Battonya Város Önkormányzat kezdeményezéséről, a megvalósítás érdekében tájékoztassa Simonka György Országgyűlési képviselőt, Dr. Takács Árpád  Békés Megyei Kományhivatalt vezető kormánymegbíztottat és Béni Attila Mezőkovácsházi Járási Hivatal vezetőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

17/2018.(II.20.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Maxicargo Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A 14. ép) ajánlatát – a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezési tevékenységére vonatkozóan – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

18/2018.(II.20.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 kódszámú „Piaci terület kialakítása és fejlesztése Battonyán” megnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a Rausz Gyuláné és Rausz Beáta Battonya, Damjanich u. 82. szám alatti lakosok ½-ed és ½-ed tulajdonában álló belterületi 35. hrsz-ú 1326 m2 területű ingatlant 700.000 Ft összegben megvásárolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

19/2018.(II.20.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség azon elképzelését, hogy Battonyán népkonyhát üzemeltessen.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

20/2018.(II.20.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítására.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

21/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: 2018. március 1.

Felelős: Marjai János polgármester

 

22/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet  36. (1) bekezdésében a „legfeljebb 5 évre” szövegrész  megtartását elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

23/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló helyettes szülői ellátást tovább kívánja működtetni és a helyettes szülői jogviszony létesítése érdekében felkéri Battonya Város Jegyzőjét, hogy a jogszabályokban előírt feltételekkel pályázati felhívást tegyen közzé.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga István Tamás jegyző

 

24/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1)     Kőrösi Györgyné     Puskin u. 47.

2)     Agócsné Nagy Éva   Árpád tér 14.

3)     Faluköziné Morár Tünde       Eper utca 33/A

4)     Oláhné Bárdos Mária Ady Endre utca 84.

5)     Horváthné Brenucz Mária     Fő utca 118/3.

6)     Jaczkó Zoltánné         Hermann G. utca 26/a

7)     Vassné Dobozi Tünde           Hunyadi utca 46.

8)     Dobozi Anita  Petőfi tér 11/1/a

9)     Balázsné Szabó Erzsébet       Bajcsy-Zsilinszky utca 46/A.

10) Bauer Andrásné         Rózsa utca 92.

11) Molnár Lászlóné        Molnár C. Pál ltp. 6/A.2/4.

12) Buzitai István Bajcsy-Zsilinszky utca 18.

13) Dániel Lajos Józsefné           Bajcsy-Zsilinszky utca 47/A.

14) Túri Zsuzsanna          Molnár C. Pál ltp. 5/A. 4/12.

15) Kőrösiné Krébesz Ibolya       Táncsics M. utca 38.

16) Angyal József Gáspárné        Táncsics M. utca 31.

17) Tompa Zoltánné        Dózsa Gy. utca 32.

18) Berkiné Girda Nikoletta        Táncsics M. utca 21.

19) Rádainé Rácz Róza Hermann G. u. 41.

20) Nagy Béláné Köztársaság utca 62.

21) Putin Mihaéla Narcissza Damjanich utca 89.

22)  Sárkányné Medgyes Erzsébet Zsuzsanna Fő utca 3.

23) Révész Szilvia Eper utca 11.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga István Tamás jegyző

 

25/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1)     Juhász Pálma Petőfi tér 9/1.

2)     Georgevics Katalin Dózsa Gy. u. 57.

3)     Czabai Józsefné Rózsa utca 97.

4)     Ancsin Alex Pakurár D. utca 31.

5)     Ásósné Orosz Anikó Puskin utca 14.

6)     Buzitai Istvánné Bajcsy-Zs. utca 8.

7)     Hotorán Tamás,     József A. utca 91

8)     Szegvári Gizella Puskin utca 17

9)     Szabó Tünde Hunyadi utca 43.

10) Szilágyi Emese Táncsics 72/2.

11) Illin Mónika Ágnes Fakertvég utca 9.

12) Grestyák Lászlóné, Táncsics 52.

13) Neducsinné Kreszta Lúcia Ady E. utca 102/A.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga István Tamás jegyző

 

26/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi orvosi ügyelet feladat-ellátási megállapodásában rögzített 74 Ft/lakos (447.404 Ft) havi települési hozzájáruláson felül 2018-ban +6Ft/lakos (+36.276 Ft) havi települési hozzájárulást biztosít az egyéb működési célú kiadások előirányzat terhére, amennyiben a feladat megvalósul.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

27/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 1-től 10%-kal emeli az élelmezési nyersanyagnormát. Így az óvodai étkeztetés nyersanyagnormája 327 Ft, az iskolai napközi étkeztetés nyersanyagnormája 408 Ft, az iskolai menza étkeztetés nyersanyagnormája 263 Ft, az egyéb étkeztetés nyersanyagnormája 355 Ft összegben kerül meghatározásra, amelyek az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Marjai János polgármester

 

28/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója felhívásra bruttó 20.000.000 Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármester az előzetes költségvetés előkészítésére, majd a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

29/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Maros-zóna Eurórégió Társulás 2017. december 31. napjával történő megszüntetéséhez, a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.

Felhatalmazza Marjai János Györgyöt, Battonya város polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. április 1.

Felelős: Marjai János polgármester

 

30/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonya, Fő utca 93. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásáról szóló előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

31/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Remény u. 15. sz. alatti, 548. helyrajzi számú, 1479 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 103.530 Ft+áfa összegben Kiss Enikő és Kiss Antal 5830 Battonya, Remény u. 21. sz. alatti lakosok részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

32/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Átugrott u. 1009. hrsz. alatti, 1009. helyrajzi számú, 1903 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 133.210 Ft+áfa összegben Szrenka Szabolcs 5830 Battonya, Somogyi B. u. 16. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

33/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló Battonya, Petőfi tér 8. II/7. szám alatti, 2876/4/A/7. helyrajzi számú lakóingatlant 2.950.000 Ft-ért Funata Cecilia Arad, Calea Aurel vlaicu bloc CPL ap 3. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

34/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, pályázat útján meghirdetett Battonya, Fő u. 60. sz. alatti ingatlanrészt 2018. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig 5 éves időtartamra a battonyai Városi Szabadidő Sport Klub részére bérbe adja. A pályázó tudomásul veszi, hogy ha a tárgyban jelölt ingatlanban az önkormányzat önkormányzati feladatot kíván ellátni, a szerződést rendes felmondás útján a bérbeadó – a felek megállapodása szerint – megszünteti.

A helyiség bérleti díját havi 10.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg azzal, hogy a bérleti díj évente a KSH által megállapított előző évi infláció mértékével növekszik.

Megbízza Marjai János polgármester a bérleti szerződés aláírásával.                   

Felelős :   Marjai János polgármester

Határidő : azonnal

 

35/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Marjai János polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga István Tamás jegyző

 

36/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület Németh László Battonya Hunyadi u. 45/a szám alatti lakos bérlakás kiutalás iránti kérelmét elutasítja.

Felelős :   Marjai János polgármester

Határidő : azonnal

 

37/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Pannon Holt-tenger Kft. felügyelőbizottsága tagjainak számára tett módosító indítványt, mely szerint a felügyelő bizottság tagjainak száma ne  három fő, hanem hat fő legyen, valamint egészüljön ki a korábbi bizottsági tagokkal, elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

38/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Pannon Holt-Tenger Kft. felügyelőbizottsága tagjának Borsodiné Adler Erika, Battonya, Dózsa György utca 60. szám alatti lakost, Nagy János Battonya, Köztársaság utca 36. szám alatti lakost, és Varga Ildikó Battonya, Rózsa utca 48. szám alatti lakost választja meg. Megbízatásuk kezdőidőpontja 2018. április 8., lejárata 2023. április 8.

A képviselő-testület a Pannon Holt-Tenger Kft. könyvvizsgálójának Sztán Csilla (MKVK száma: 002854) 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. szám alatti lakost választja meg. Megbízatásának kezdőidőpontja 2018. április 8., lejárata 2022. május 31.

A képviselő-testület a Pannon Holt-Tenger Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényének megfelelő alapító okiratát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

39/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a következő gazdasági szereplő részére hagyja jóvá:

Csomiép Enter Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Majorika u. 2. pf 84., Adószám: 10380097-2-06, Nyilvántartási szám: 15A07024)

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

40/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

41/2018.(III.01.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Battonya, Fő utca 93. szám alatti (hrsz 11.) 170.86 m2 egybenyitott üzlethelyiség jelen állapotában történő bérbeadásra nem kíván pályázatot hirdetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

42/2018.(III.01.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot hirdet a Battonya Fő utca 93. szám alatti 242 m2 üzlethelyiség bérbeadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

43/2018.(III.29.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: 2018. március 29.

Felelős: Marjai János polgármester

 

44/2018.(III.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő- testülete az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2015., 2016. , valamint 2017. évi munkájáról szóló intézményi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

45/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

46/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi

közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

47/2018.(III.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a I.10 pontja szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

48/2018.(III.29.) Kt. Határozat

 1. Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kezdeményezi a Gyulai Törvényszéknél a „TÁMASZ” Közalapítvány megszüntetését, mivel a Közalapítvány által ellátandó közfeladatok ellátásának biztosítása más módon hatékonyabban megvalósítható.
 2. A képviselő-testület a „TÁMASZ” Közalapítvány megszüntetését követően, a közalapítvány vagyonát – a közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos adminisztrációs költségek levonását követően – teljes egészében Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet (5830. Battonya, Hunyadi 65.) javára juttatja. A fent nevezett köteles a juttatást a közalapítvány alapító okiratában meghatározott célra fordítani és ezt 2018. december 31. napjáig Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé igazolni.
 3. Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TÁMASZ” Közalapítvány utolsó, 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját – amelye a határozat mellékletét képzi – elfogadja.
 4. Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „TÁMASZ” Közalapítvány megszüntetése iránti nemperes eljárást a Gyulai Törvényszék előtt kezdeményezze, továbbá az önkormányzat honlapján a nyilvánosságot tájékoztassa a közalapítvány megszüntetéséről, valamint vagyonának a felhasználásáról

Határidő: 1. pont esetén: azonnal

 1. pont esetén: 2018. december 31.
 2. pont esetén: azonnal
 3. a Gyulai Törvényszéknek a közalapítvány megszüntetéséről hozott jogerős döntését követően.

Felelős: Marjai János polgármester

 

49/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, pályázat útján meghirdetett Battonya, Fő utca 93. sz. alatti 242 m2-es üzlethelyiség és kiszolgáló helyiségeket 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig 5 éves időtartamra a WACHAT GRANDE Kft. (1108 Budapest, Mélytó u. 4. V./22. sz., ügyvezető: You Longhuang) részére bérbe adja.

A helyiség bérleti díját havi 80.000 Ft+ Áfa összegben állapítja meg azzal, hogy a bérleti díj évente a KSH által megállapított előző évi infláció mértékével növekszik.

Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

50/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület elfogadja a 2018. április 08-i országgyűlési képviselő választás költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

51/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 4.000.000 Ft-ot különített el. Battonya Város Önkormányzatának a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 7/2015.(III.27.) rendelete szerint a képviselő-testület pályázatot hirdet a mellékelt hirdetmény szerint az érintett szervezetek számára. A pályázatok csak postai úton nyújthatók be 2018. április 20-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

52/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatok elbírálására és a döntéshozatalra 2018. évi Civil Támogatások Ideiglenes Bizottsága néven ideiglenes bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr. Hajnal Iván képviselő, Takács Dezső képviselő és Varga Ildikó pénzügyi bizottsági tag.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

53/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület értékesítésre meghirdeti az Önkormányzat 6700/18064-ed tulajdonát képező Battonya külterület 0555. helyrajzi számú, 2,1488 ha területű szántó és kivett út megnevezésű ingatlanrészt 3.500.000 Ft/ha áron.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

54/2018.(III.29.) Kt. Határozat

A képviselő-testület Gáspár Tamás, Battonya, Ady Endre utca 133/2. sz. alatti egyéni vállalkozó kérelmének helyt ad és az általa bérelt Battonya, Fő utca 93. szám alatti (hrsz. 11.) 170,25 m2 egybenyitott üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés időtartamát változatlan feltételekkel 2018. június 30. napjáig meghosszabbítja, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben 2018. június 30. napjáig nem történik meg az ingatlan eredeti állapotának visszaállítása és az ingatlanból történő kiköltözés, úgy a képviselő-testület a késedelembe esés napjától 10.000 Forint/nap kötbért köt ki.

Megbízza Marjai János polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Felelős: Marjai János polgármester

Határidő: azonnal

 

55/2018.(III.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” megnevezésű pályázathoz szükséges 6.883.866 Ft összegű többletköltséget elfogadja.

A közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges többletforrást a meglévő folyószámlahitel keretből finanszírozza.

Ezzel egyidejűleg a lezárt közbeszerzés után az önkormányzat kérelmet nyújt be a Békés Megyei Önkormányzathoz az önerő finanszírozására, valamint hosszú lejáratú hitel kérelmet nyújt be.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

56/2018.(III.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az önkormányzat 10 éven keresztül fenntartja és gondozza a 0479/4 helyrajzi számú zsidó temetőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

57/2018.(III.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat c) pontja szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására 15.000.000 Ft összegben, melyhez a szükséges saját forrás összege, vagyis 2.647.060 Forint rendelkezésre áll a pályázati tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

58/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. április 26.

Felelős: Marjai János polgármester

 

59/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a 2018. évi Civil Támogatások Ideiglenes  Bizottsága  beszámolóját a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek támogatásáról tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

60/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonyai Városi Művelődési

Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

61/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonyai Városi Művelődési

Központ és Könyvtár 2018. évi munkatervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

62/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Kubinyi Ágoston Program – Muzeális intézmények szakmai támogatására pályázatot kíván benyújtani 4.000.000 Ft összegben, felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

63/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda kérelmének helyt ad, és az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 121-123. szám, 3092. hrsz. alatti telken új út és parkoló építéséhez, és közterületen a Puskin utca felől új gépkocsi bejáró kialakításhoz hozzájárul.

Megbízza Marjai János polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával.

Felelős: Marjai János polgármester

Határidő: azonnal

 

64/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló Battonya, Fő utca 88. I/3. szám alatti, 2523/A/3. helyrajzi számú lakóingatlant 2.100.000 Ft-ért Bede István András 5830 Battonya, Bajcsy-Zsilinszky utca 18. szám alatti lakos részére elidegeníteni.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

65/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a módosító indítványt miszerint 1 film legyen ingyenes 2018. május 19-én a Mozgó Mozi keretében és azt támogassa a testület 50.000 Forinttal, elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

66/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét elfogadja és támogatja 50.000 Ft-tal a Mozgó Mozi szolgáltatást az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

67/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület minden évben, – első alkalommal 2018. május 25. napján – a Városnapi rendezvénysorozat keretében köszönti a köszöntést megelőző évben született gyermekeket és szüleiket.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

68/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet az alapellátást nyújtó fogászati szolgálat működésével összefüggésben felhasználható 5.050.000 Ft támogatásból min. 3.000.000 Ft-ot fogászati szék vásárlására költ, a beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint.

Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 5.050.000 Ft-tal megemeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

69/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kódszámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyerteseként a Homokhátsági Környezettechnika Kft-t (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.) választja bruttó 45.771.901 Ft összegű ajánlattal, amennyiben az alkalmassági feltételeket igazolja.

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

70/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 kódszámú „Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

71/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Battonya, Fő utca 88. I/3. szám alatti ingatlan eladásából származó bevételből az önkormányzat részére egy darab lakókocsit vásárol, amelyet a fent megjelölt ingatlanból kiköltözésre kényszerülő Gazsi László részére lakhatásának átmeneti megoldása érdekében bérbe kíván adni.

Amennyiben Gazsi László a fenti segítséget nem kívánja igénybe venni, úgy a képviselő-testület megbízza az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetet, hogy gondoskodjon Gazsi László lakhatásának megoldása céljából a legközelebbi hajléktalan szállóra történő szállításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

72/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete „Battonya Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz posztumusz jelleggel Dénes Mihálynak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

73/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete „Battonya Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz  Kreszta Traján 5830 Battonya, Damjanich utca 97. szám alatti lakosnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

74/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő testülete „Battonyáért” emlékérmet adományoz Krucsainé Herter Anikónak.

 

75/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, miszerint

Lung György legyen a „2018-as Év Vállalkozója”.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

76/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, miszerint

Drágán György legyen a „2018-as Év Vállalkozója”.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

77/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete „2018-as Év Battonyáról Elszármazottja” kitüntető címet adományoz Dr. Páli Tibornak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

78/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, miszerint Tóth Balázs legyen a „2018-as Év Sportolója”.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

79/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, miszerint Deli Tamás legyen a „2018-as Év Sportolója”

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

80/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, miszerint a Battonya-Pécska Színjátszó Csoport legyen a „2018-as Év Közösségi embere”.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

81/2018.(IV.26.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete testülete elutasítja a javaslatot, miszerint a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár legyen a „2018-as Év Közösségi Embere”.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

82/2018.(V.03.) Kt. Határozat

A képviselő-testület elutasítja a javaslatot miszerint Holló László „Battonyáért” emlékérem kitüntetésben részesüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Borsodi János alpolgármester

 

83/2018.(V.03.) Kt. Határozat

A képviselő-testület elutasítja a javaslatot miszerint Takács Dezső „Battonyáért” emlékérem kitüntetésben részesüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Borsodi János alpolgármester

 

84/2018.(V.03.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete „2018-as év Sportolója” kitüntető címet adományoz Tóth Balázsnak,ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi 78/2018.(IV.26.) határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Borsodi János alpolgármester

 

85/2018.(V.03.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete „2018-as év Sportolója” kitüntető címet adományoz Varga Fanni Rebekának.

Határidő: azonnal

Felelős: Borsodi János alpolgármester

 

86/2018.(V.03.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete „2018-as év Közösségi Embere” kitüntető címet adományoz Halász Istvánnénak.

Határidő: azonnal

Felelős: Borsodi János alpolgármester

 

87/2018.(V.03.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete „2018-as év Közösségi Embere” kitüntető címet adományoz a Suferini Szerb Néptánccsoportnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Borsodi János alpolgármester

 

88/2018.(V.22.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat c) pontja szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására (Fő utca 2871/2 hrsz. , Fő utca 2871/3. hrsz. Klapka utca 2602 hrsz., Állomás utca 2663 hrsz.) 15.000.000 Ft összegben, melyhez a szükséges saját forrás összege, vagyis 2.647.060 Forint rendelkezésre áll a pályázati tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 89/2018.(V.22.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikes Kelemen Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda javaslata alapján 22018-as Év Tanulója, Sportolója” kitüntető címet adományoz Sellei Máté 7. a osztályos tanulónak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 90/2018.(V.22.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikes Kelemen Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda javaslata alapján 22018-as Év Tanulója, Sportolója” kitüntető címet adományoz Majláti Márk 11.c  osztályos tanulónak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

91/2018.(V.22.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda javaslata alapján „2018-as Év Tanulója, Sportolója” kitüntető címet adományoz Matyucz György 7.  osztályos tanulónak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

92/2018.(V.22.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda javaslata alapján „2018-as Év Tanulója, Sportolója” kitüntető címet adományoz Ristin Roland Daniel 7.   osztályos tanulónak.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 93/2018.(V.24.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű-rendszer) vonatkozó, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést valamennyi mellékletével együttesen. Felhatalmazza Marjai János polgármestert a szerződés aláírására.

 

A Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik –  a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy a BMR víziközmű-rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

94/2018.(V.24.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pannon Holt-tenger Kft. (5830 Battonya, Fő utca 91.) 2017. évi éves beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

95/2018.(V.24.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pannon Holt-tenger Kft(5830 Battonya, Fő utca 91.) könyvvizsgálói jelentését elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

96/2018.(V.24.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) kötelezettség nyilvántartásában nem tart nyilván a Pannon Holt-tenger Kft. (a továbbiakban Kft)  felé adott fejlesztési támogatást.

A Kft. az önkormányzat által kijelölt fejlesztéseket megvalósította. Az Önkormányzat eltekint a Kft. könyveiben nyilvántartott 7.299.342 Ft fejlesztési támogatás visszafizetésétől, az összeg működési költségként történő elszámolását elismeri.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

97/2018.(V.24.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet által nyújtott szociális étkeztetés szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

98/2018.(V.24.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

99/2018.(V.31.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Marjai János polgármester

 

100/2018.(V.31.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság által elkészített Battonya Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

101/2018.(V.31.) Kt. Határozat

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

102/2018.(V.31.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester a vagyonkezelési szerződés megkötésével. Ennek értelmében Battonya Város Önkormányzata – mint átadó, és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata – mint átvevő között vagyonkezelési szerződés jön létre a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában, 2018. június 1. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra, de legfeljebb a köznevelési alapfeladat ellátásának időtartamáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

103/2018.(V.31.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata 2017. évi éves belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést elfogadja, az ellenőrzési jelentésben meghatározott intézkedési terv elkészült, melynek végrehajtása megtörtént, így további intézkedést nem igényel.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

104/2018.(V.31.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Rigó J. u. 839. sz. alatti, 839. helyrajzi számú, 1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.530 Ft+áfa összegben, a Battonya, Rigó J. u. 838. sz. alatti, 838. helyrajzi számú, 1079 m2 alapterületű beépítetlen területmegnevezésű ingatlant 75530 Ft+áfa összegben, a Battonya Rigó J. u. 837. sz. alatti, 837. helyrajzi számú, 1079 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.530 Ft+áfa összegben, a Battonya 810. helyrajzi számú, 1086 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 76.020 Ft+áfa összegben, a Battonya 809. helyrajzi számú, 1050 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 73.500 Ft!áfa összegben, a Battonya 807. helyrajzi számú, 1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.530 Ft+áfa összegben, a Battonya 806. helyrajzi számú, 1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.530 Ft+áfa  összegben, a Battonya 805. helyrajzi számú, 1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.530 Ft+áfa összegben, a Battonya 804. helyrajzi számú ,1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.50 Ft+áfa összegben, a Battonya 803 helyrajzi számú, 1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 75.530 Ft+áfa összegben, a Battonya 802. helyrajzi számú,1079 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant75.530 Ft+áfa összegben, a Battonya Pipacs utca 11. sz. alatti, 872 helyrajzi számú, 1795 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant125.650 Ft+áfa összegben, a Battonya Úttörő u. 6. sz. alatti, 1049 helyrajzi számú, 1906 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 133.420 Ft+áfa összegben, mindösszesen 1.088.360 Ft+áfa összegben.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

105/2018.(V.31.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Nikolettet (5830 Battonya, Hunyadi utca 5. ) javasolja a  „Békés Megyéért” kitüntető díjra.

A javaslat indoklása a határozat mellékleteként szerepel.

Határidő:azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

106/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

107/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

 

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. A „Csapadék és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán” című TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú pályázathoz 6.883.866. Ft-ot biztosít az önkormányzat meglévő folyószámlahitel kerete terhére.
 2. Kezdeményezi a projekt támogatási szerződés módosítását oly módon, hogy a pályázat költségvetésének közbeszerzési költsége, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, műszaki ellenőr költség során fennmaradó bruttó 102.500.-Ft maradványösszeg, valamint a pályázat tartalék költség során található bruttó 1.161.965.-Ft átcsoportosításra kerüljön az építéshez kapcsolódó költségek költségsorra.
 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél a szükséges költségvetési módosítási kérelem benyújtását.
 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt kapcsán felmerült előre nem látható kivitelezési költségnövekmény tekintetében kezdeményezze a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél bruttó 5.619.401 Ft összegű kiegészítő támogatási igény benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

108/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete által 55/2016.(III.24.) KT. határozattal elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot áttekintette és változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

109/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

110/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet által nyújtott demens személyek nappali ellátása szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

111/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

112/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület kérelmét elfogadja és az „Át-járás” tábor működését 300.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat átadott pénzeszközök előirányzata terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

113/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000 Forint összeget biztosít az Önkormányzat működési kiadások előirányzat terhére ahhoz, hogy a Molnár C. Pál lakótelepen játszótér épüljön. 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

114/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda a Szerb Nemzetiségi tábor idején 2018. június 24. és 2018. június 30. napja között térítésmentesen használta a Művelődési Központ nagytermét, egyes termeit és helyiségeit.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

115/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Fakertvég u. 36. sz. alatti, 4162. helyrajzi számú, 1358 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 95.060 Ft+áfa összegben, a Battonya, Fakertvég u. 38. sz. alatti, 4163. helyrajzi számú, 1436 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 100.520 Ft+áfa összegben, a Battonya, Árpád u. 13-3. sz. alatti, 4158/1. helyrajzi számú, 545 m2 alapterületű kivett közterület megnevezésű ingatlant 38.150 Ft+áfa összegben, a Battonya, Árpád u. 11-3. szám alatti, 4157/1. helyrajzi számú, 991 m2 alapterületű kivett közterület megnevezésű ingatlant 69.370 Ft+áfa összegben, mindösszesen 303.100 Ft+áfa összegben Marosán Rozália 5830 Battonya, Eper u. 37. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

116/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Haladás u. 1. sz. alatti, 2858. helyrajzi számú, 1310 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 91.700 Ft+áfa összegben, a Battonya, Haladás u. 3. sz. alatti, 2859. helyrajzi számú, 1423 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 99.610 Ft+áfa összegben, a Battonya, Haladás u. 5. sz. alatti, 2860. helyrajzi számú, 1398 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 97.860 Ft+áfa összegben, mindösszesen 289.170 Ft+áfa összegben Varga János 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 20/C. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

117/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonyai Polgárőr Egyesület (5830 Battonya, Táncsics utca 59.) kérelmét elfogadja és az egyesület tulajdonában lévő Nissan Patfinger típusú gépjármű javítását 100.000 Forint összeggel támogatja az Önkormányzat dologi kiadások előirányzat terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

118/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oskó Attila, a Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat (5900 Orosháza, Luther u. 29.) igazgató-főmérnökének árajánlatát elfogadja, és felkéri Battonya Város Vízkárelhárítási Tervének elkészítésére az ajánlatban szereplő 450.000 Forint+ ÁFA összegért, az Önkormányzat dologi kiadások előirányzat terhére.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Vízkárelhárítási Terv elkészítésének megrendelésére, a tervezési-szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

119/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Battonya Város Jegyzőjét, hogy kérjen árajánlatot a Közös Temetőben urnafal megépítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

120/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Maxicargo Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A 14. ép) pótmunka ajánlatát – a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű projekt kivitelezési tevékenységekre vonatkozóan – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a pótmunka elvégzésének elintézésére.

A pótmunka összegét, vagyis 1.832.630 Ft összeget az önkormányzat folyószámlahitel terhére vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

121/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete a továbbiakban is bérleti úton kívánja hasznosítani a volt Korona Szálló épületét. Megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

122/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy 2018. július 9. napjától 2018. augusztus 31. napjáig a könyvtár reggel 8:00 órától 15:30 óráig legyen nyitva.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

123/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület egyetért azzal  a javaslattal, hogy a képviselő-testület rendes, havi ülése a jövőben 15 óra helyett, 14 órától kezdődjön, egyidejűleg felkéri Battonya Város Jegyzőjét, a fenti módosítás Battonya Város  Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendeleten történő átvezetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

124/2018.(VII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nima Mária (Battonya, Ady E. u. 133/3.) és Gáspár Tamara (Battonya, Ady E. u. 133/2.) kérelmére megvizsgálja Battonya Város Önkormányzat Településrendezési Terve módosításának szükségességét az abban szabályozott építési övezetek módosítása tárgyában.

Határidő: Egy év

Felelős: Marjai János polgármester

 

125/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Új bölcsőde építése Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzés lefolytatásához 5 tagú bírálóbizottságot hoz létre. Közbeszerzési tag Dr. Magyar Balázs ügyvéd, jogi szakértelemmel rendelkező tag Dr. Czakó Anita aljegyző, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, illetve a pénzügyi szakértelem biztosítása érdekében az önkormányzat releváns szakértelemmel rendelkező munkatársai: Kálmán József építésügyi-műszaki ügyintéző, Mákosné Rafai Annamária pénzügyi csoportvezető és Pozsárné Illin Éva pénzügyi előadó.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

126/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Új bölcsőde építése Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a következő 6 gazdasági szereplő részére hagyja jóvá:

 

Csomiép-Enter Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Majolika u. 2., Adószám: 10380097-2-06, Nyilvántartási szám: 15A07024)

 

Központ-Bau Építő és Energetikai Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szegedi út 20., Adószám: 24204277-2-06, Nyilvántartási szám: 15A55204)

 

Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7., Adószám: 11878252-2-03, Nyilvántartási szám: 12A24353)

 

Agrippa Kft. (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20., Adószám: 24952200-2-04, Nyilvántartási szám: 15A43698)

 

BQ Mérnöki Iroda Kft. (Székhely: 6722 Szeged, Bécsi krt. 23. A ép. fsz. 1., Adószám: 11393803-2-03, Nyilvántartási szám: 15A88425)

 

Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. (Székhely: 5830 Battonya, Kossuth u. 40., Adószám: 23918850-2-04, Nyilvántartási szám: 13A59603)

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

127/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Új bölcsőde építése Battonyán” megnevezésű pályázati közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

128/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a

 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

129/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata kérésére, a fenntartásában lévő Battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda intézményén belül új óvodai csoportszoba kialakításának időtartamára – legkésőbb 2018. december 31-ig – az óvodai foglalkozások megszervezésére ideiglenesen helyet biztosít a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt „Puskin utcai Óvoda” épületében.

Az épületen belül 2 szoba és a szükséges kisegítő helyiségek (folyosó, mosdó, étkező, udvar) átmeneti használata biztosított, az óvodai ellátáshoz előírt és a szükséges szakmai feltételek felmérése és kialakítása után.

Az átmeneti használat ideje alatt bérleti díjat nem, viszont az ingatlanon felmerülő teljes rezsiköltségeket, külön megállapodás alapján a Magyarországi Románok Országos  Önkormányzata rendezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

130/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 118/6. sz. alatti bérlakás bérlőjéül 2018. augusztus 15. napjától 2019. június 15. napjáig, illetve az önkormányzati intézményben létesített foglalkoztatási jogviszonya fennállásáig Juhász Pálma Battonya, Petőfi tér 9. fsz. 1/A. sz. alatti lakos jelöli ki. A lakás bérleti díját 46,00 m2-t figyelembe véve 388,-Ft/m2-el számolva havi 17.850 Forintban állapítja meg.

A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot köteles megfizetni.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

131/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 118/4. sz. alatti bérlakás bérlőjéül 2018. augusztus 15. napjától 2023. augusztus 14. napjáig, illetve az önkormányzati intézményben létesített foglalkoztatási jogviszonya fennállásáig Kiss Sándor 5830 Battonya, Molnár C. Pál ltp. 3/B. 4/10. sz. alatti lakos jelöli ki. A lakás bérleti díját 46,00 m2-t figyelembe véve 388,-Ft/m2-el számolva havi 17.850 Forintban állapítja meg.

A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot köteles megfizetni.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

132/2018.(VIII.02.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal nyilvános ötletpályázatot hirdet a Battonya, Fő utca 93. szám alatti 11. helyrajzi számú ingatlanon található (volt Korona szálló) épület, épületrész 5-10 évig terjedő hasznosítására.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Marjai János polgármester

Határidő: azonnal

 

134/2018.(VIII.30.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

135/2018.(VIII.30.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Palotay Béla Lajos kérelmét- miszerint a tulajdonában álló 2479 helyrajzi számú ingatlan ne kerüljön helyi védelem alá – elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

136/2018.(VIII.30.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Toldi utca 14. sz. alatti, 2842. helyrajzi számú, 1450 m2 alapterületű  beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 145.000 Ft+áfa összegben Almási Gábor, 5830 Battonya, Vörösmarty u. 116. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződési megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

137/2018.(VIII.30.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület engedélyezi Horváth Imre mezőőr közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, valamint meglévő szabadságának igénybevételével egybekötött 6 hónap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

138/2018.(VIII.30.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 118/2. (hrsz. 2563)  sz. alatti bérlakás bérlőjéül 2018. szeptember 1. napjától 2019. február 28. napjáig, illetve az önkormányzati intézményben létesített foglalkoztatási jogviszonya fennállásáig Mós Edina Battonya, Somogyi Béla utca 68. sz. alatti lakos jelöli ki. A lakás bérleti díját 46,00 m2-t figyelembe véve 388,-Ft/m2-el számolva havi 17.850 Forintban állapítja meg.

A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot köteles megfizetni.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

139/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

140/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Battonya Város Önkormányzata 2018. I. Félévi gazdálkodásának pénzügyi adatairól szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

141/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

142/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételre.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

143/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testületének a társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja,

A Társulási Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármester, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Társulás Elnökének felhívására aláírja.

Felkéri a polgármester, hogy a jelen határozatról a Társulás Elnökét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

144/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Angyal Józsefné (5830 Battonya, Táncsics Mihály utca 31. szám alatti lakos) mezőgazdasági tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésének hatályát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, részére havonta 75.000 Forint megbízási díjat fizet.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

145/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty- Kossuth utca kereszteződésétől a „Tájházig” vezető betonjárda kiépítésének várható költségeit felméreti és a lehetőségekhez mérten a 2019. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

146/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 kódszámú „Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázat kivitelezési feladatára nettó 42.496.988 Ft összegben a Szonita Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

147/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat  Képviselő testülete  a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati felhíváson nyertes pályázatával kapcsolatosan az alább döntést hozza.

A pályázat címe: Napköziotthon konyha és étkező épület fejlesztése

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Batonya Fő utca 117 Hrsz 3085

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően az alábbi:

Projekt teljes költsége pályázatkor: 18 589 897 Ft, Pályázat benyújtásakor tervezett önerő: 929 495 Ft, Igényelt támogatás: 17 660 402 Ft

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint: 18 304 018 Ft, projekt elszámolható költségei összesen: 18 273 304 Ft, projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 30 714 Ft, Támogatás összege (Ft): 17 359 621 Ft, Önerő (Ft): 944 397 Ft

Fentieknek megfelelő az Önkormányzat a saját forrást, önerőt 2018 és 2019 évi költségvetésében biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási összeg 50%-a összegű támogatási előleg igénylésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

148/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és
az I.10. a) pontja szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

149/2018.(IX.27.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A „Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése” című TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028 azonosítószámú pályázathoz 1.832.630 Ft-ot biztosít az önkormányzat meglévő folyószámlahitel kerete terhére.
 2. Kezdeményezi a projekt támogatási szerződés módosítását oly módon, hogy a pályázat költségvetésének Felújítás költsége, Eszközbeszerzés költsége, Műszaki ellenőr költsége költségsorán fennmaradó bruttó 533.973.-Ft maradványösszeg átcsoportosításra kerüljön a Felújítás költségek költségsorra.
 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél a szükséges költségvetési módosítási kérelem benyújtását.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt kapcsán felmerült előre nem látható kivitelezési költségnövekmény tekintetében kezdeményezze a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél bruttó 1.298.657 Ft összegű kiegészítő támogatási igény benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

150/2018.(X.11.) Kt. Határozat

 

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Az „Új bölcsőde építése Battonyán” című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 azonosítószámú pályázathoz 11.575.551 Ft-ot biztosít az önkormányzat meglévő folyószámlahitel kerete terhére.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt kapcsán felmerült előre nem látható kivitelezési költségnövekmény tekintetében kezdeményezze a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél bruttó 11.575.551 Ft összegű kiegészítő támogatási igény benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

151/2018.(X.11.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Új bölcsőde építése Battonyán” megnevezésű pályázat kivitelezési feladatára nettó 44.547.678 Ft összegben az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja.

A képviselő-testület a kivitelezői szerződés hatályba lépését úgy határozza meg, hogy az akkor lép hatályba amennyiben az önkormányzat

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által benyújtott kiegészítő támogatási igényt (bruttó 11.575.551 Ft) megnyeri

– elbírált hosszú lejáratú hitellel rendelkezik

 • egyéb – a működést nem veszélyeztető – bevétellel rendelkezik,

melyből finanszírozni tudja a pályázathoz szükséges bruttó 11.575.551 Ft önerőt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

152/2018.(X.11.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.-hez 40 millióFt összegben fejlesztési célú hitelkérelmet nyújtson be.

 

A hitel célja: Európai Uniós pályázatokhoz és 1 db Belügyminisztériumi pályázathoz kapcsolódó beruházások, felújítások keretében felmerülő önerő és költségnövekmény forrásának biztosítása

Projekt megnevezése

Fejlesztési cél

Hitel összege (forintban)

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028

„Új bölcsőde építése Battonyán”

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként bölcsőde építése

12.000.000

TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001

„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán”

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként a Dózsa utca csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása

7.000.000

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028

„Battonyai Szociális Szervezet alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése”

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az Öregek Napköziotthona épületébe az emeleti nagyterem teljes körű felújítása (burkolás, festés)

5.500.000

TOP-4.1.1-15-BS1- 2016-00015

„Battonyai Orvosi Rendelő infrastrukturális fejlesztése”

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az Orvosi Rendelőben lift építése, a földszint teljes körű felújítása (burkolás, festés, áramhálózat felújítás)

5.500.000

Városi Sporttelep infrastruktúra fejlesztés (Belügyminisztériumi támogatás)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként az iskolai és az utánpótlás sporthoz kapcsolódóan salakpálya felújítása, lelátó felújítása, sportpályához tartozó mosdóhelyiségek felújítása,

3.500.000

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként a Klapka utca végén található külterületi út felújítása, valamint 2 db gréder vásárlás

4.500.000

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésként a Konyha akadálymentesítése, konyhai gépek, eszközök bútorok berendezési felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése

2.000.000

Összes fejlesztési célú hiteligény

40.000.000

A hitel típusa: éven túli beruházási hitel

A hitel összege: 40.000.000 Ft

A hitel végső lejárata: 2028.09.30.

Rendelkezésre tartás: 2020.03.30.

Türelmi idő: a rendelkezésre tartással egyezően

Törlesztés: a türelmi idő leteltét követően, negyedévente egyenlő részletekben

A hitel fedezetére felajánlott biztosítékok:

 • A hitelkeret fedezete a 2011.04.06-án kelt, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalat önkormányzati 800.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjogra vonatkozó Jelzálogszerződés
 • Óvadék a fizetési számlán és a helyi adó számlákon, illetve átvezetési megbízás a helyi adó számlákról fizetési számlára óvadék zárolás nélkül.

 

Az Önkormányzat vállalja,

 • a hitel visszafizetését és a hitelhez kapcsolódó járulékok megfizetését,
 • hogy a teljes futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a költségvetésekben tervezésre kerül.

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester és a pénzügyi csoportvezető, mint pénzügyi ellenjegyző kap felhatalmazását.

Battonya Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a hitelfelvétel megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak.

A hitelfelvétel azonban Kormányzati engedélyhez kötött, így a bank által kiadott szerződéstervezetben szerződéskötési feltételként kerül előírásra a Kormány előzetes hozzájárulása.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

153/2018.(X.11.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Stabilitási törvény) foglaltak szerint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeiről és a saját bevételeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 2018-2028. évekre vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

 

Battonya Város Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2018-2028. évekre vonatkozóan

(ezer forintban)

Határidő: folyamatos

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

154/2018.(X.11.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján – az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Megnevezés

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Fejlesztési célú hitel törlesztés

0

0

4 000

4 300

Kamat, egyéb költség

0

0

1 485

1 185

Összesen:

0

0

5 485

5 485

 

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

144 000

144 000

144 000

144 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

18 410

17 500

17 500

17 500

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000

3 000

3 000

3 000

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

4 100

1 000

1 000

1 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Saját bevételek (a 353/2011. (XII.30.) Korm rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint)

170 510

165 500

165 500

165 500

Saját bevételek 50%-a

85 255

82 750

82 750

82 750

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Marjai János polgármester

155/2018.(X.11.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésére vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

 

 

Battonya Város Önkormányzatának a tárgyévet követő három évre – 2019-2021. évekre – szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozata

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai

 

Bevételek

2019.évi előirányzat

2020.évi előirányzat

2021.évi előirányzat

 
 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

614 935

613 332

615 935

 

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

 

B3 Közhatalmi bevételek

162 250

162 250

162 250

 

B4 Működési bevételek

126 550

130 565

134 135

 

B5 Felhalmozási bevételek

3 000

3 000

3 000

 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

100

90

80

 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

500

 

B8 Finanszírozási bevételek

0

4 000

4 300

 

Bevételek összesen

907 835

914 237

920 200

 

Kiadások összesen

907 835

914 237

920 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatai

 

Kiadások

2019.évi előirányzat

2020.évi előirányzat

2021.évi előirányzat

 
 

K1 Személyi juttatások

501 441

502 945

504 454

 

K2 Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás

92 950

93 229

93 509

 

K3 Dologi kiadások

234 944

238 063

242 937

 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 500

17 000

17 000

 

K5 Egyéb működési célú kiadások

25 000

23 000

21 000

 

K6 Beruházások

8 000

8 000

9 000

 

K7 Felújítások

15 000

15000

15000

 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000

1000

1000

 

K9 Finanszírozási kiadások

12 000

16 000

16 300

 

Kiadások összesen

907 835

914 237

920 200

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

156/2018.(X.11.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához a Belterületi közutak karbantartása START Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatásához.

A program támogatásához szükséges kötelező és vállalt önerőt a 2018. évi költségvetéséből az önkormányzat biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

157/2018.(X.25.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a TOP-2.1.2-15  Zöld város kialakítása című felhívásra pályázatot nyújt be 280.000.000 Forint összegben, konzorciumi együttműködésben a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, a pályázat finanszírozásának mértéke 100%.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

158/2018.(X.25.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Projektfelügyelet Kft. (1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32.) ajánlatát – a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” megnevezésű felhívás projekt előkészítési tevékenységek elkészítésére vonatkozóan – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

159/2018.(X.25.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által összeállított, Battonya város közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokkal és azzal, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolának a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda kerüljön kijelölésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

160/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

161/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvétele mellett dönt.

A hitelek célja: Átmeneti likviditási problémák kezelése

A hitel típusa: Folyószámlahitel

A hitel végső lejárata: 2019.12.31.

A hitelkeret fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem képező ingatlanokra alapított, 800.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog.

 

Sor-szám

Ingatlan megnevezése

Helyrajzi szám

Ingatlan címe

Tulajdoni hányad

1.

Szálloda

Battonya, 11

5830 Battonya, Fő u. 93.

1/1

2.

Kultúrház

Battonya, 64

5830 Battonya, Fő u. 77.

1/1

3.

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Battonya, 420

5830 Battonya, Pakurár u. 44.

1/4

4.

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Battonya, 715

5830 Battonya, Pakurár u. 33.

1/1

5.

Kultúrház

Battonya, 1513

5830 Battonya, Fő u. 60.

7796/10000

6.

Általános Iskola

Battonya, 1526

5830 Battonya, Fő u. 58.

1/1

7.

Lakóház, udvar

Battonya, 1529

5830 Battonya, Fő u.52.

1/1

8.

Strandfürdő

Battonya, 1800

5830 Battonya, Bajcsy u. 72.

1/1

    9.

Lakás

Battonya, 2523/A/5

5830 Battonya, Fő u. 88.

1/1

10.

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Battonya, 2563

5830 Battonya, Fő u. 118.

1/1

11.

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Battonya, 3032

5830 Battonya, József  A. u. 70.

8/16

12.

Napközi otthon

Battonya, 3085

5830 Battonya, Fő u. 117.

1/1

13.

Lakóház, udvar

Battonya, 3405/2

5830 Battonya, Damjanich u.125-2

1/1

14.

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Battonya, 3834

5830 Battonya, Bacsó B. u. 25.

1/1

 

Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

Az Adós visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló álszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára átvezesse.”

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeretek és járulékainak visszafizetésére.

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester és a pénzügyi csoportvezető, mint pénzügyi ellenjegyző kap felhatalmazását.

Határidő: azonnal

          Felelős: Marjai János polgármester

 

162/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás keretein belül kíván eleget tenni az Önkormányzat belső ellenőrzési kötelezettségének.

A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 1. A 2018. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata – 2019. február (15 belső ellenőri nap)
 2. A 2018. évi konyhai készletgazdálkodás vizsgálata – 2019. szeptember (15 belső ellenőri nap)

 

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

163/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Szív utca 2. sz. alatti, 4066. helyrajzi számú, 1237 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 123.700 Ft+ÁFA összegben Marosán Rozália 5830 Battonya, Eper u. 37. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízz a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

164/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia u. 4.) kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, külterület 0104/17 hrsz. alatti Élővíz csatorna megnevezésű ingatlant a Magyar Állam tulajdonába adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

165/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben lévő 75.000 Ft névértékű üzletrészt és megvételre felajánlja a többi elővásárlási joggal rendelkező tulajdonos önkormányzat, cég részére. Megbízza a polgármestert az értékesítésről szóló határozat érintett önkormányzatok, cégek részére történő megküldésével és megvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

166/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület nem kívánja megvásárolni a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által megvételre ajánlott 75.000 Ft névértékű üzletrészt az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

167/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület nem kívánja megvásárolni a Nagykamarás Község Önkormányzata által megvételre ajánlott 75.000 Ft névértékű üzletrészt az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

168/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a 121/218.(VII.05.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő u. 93. szám alatti volt Korona átterem 2 db üresen álló összesen 170,25 m2 alapterületű egybenyitott üzlethelyiséget további kereskedelmi célú hasznosítás céljából bérbeadásra meghirdeti helyiségenként 40.000, Ft. + Áfa/hó bérleti díjért, 2018. december 1. napjától 5 éves időtartamra. A helyiségek felújításának, átalakításának költségét az önkormányzatnak nem áll módjában a bérleti díjba beszámítani. A bérleti díj évente a KSH által megállapított előző évi infláció mértékével növekszik. Amennyiben a pályázatra nem érkezik érvényes bérleti ajánlat a pályázati hirdetmény érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 10. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

169/2018.(XI.08.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 118/1. sz. alatti bérlakás bérlőjéül 2018. november 19. napjától 2021. november 18. napjáig, illetve az önkormányzati intézményben létesített foglalkoztatási jogviszonya fennállásáig Gaudi Zsolt,  5830 Battonya, Dr. Kuli András utca 6. sz. alatti lakost jelöli ki. A lakás bérleti díját 75,00 m2-t figyelembe véve 388,-Ft/m2-el számolva havi 29.100 Forintban állapítja meg.

A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot köteles megfizetni.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

170/2018.(XI.21.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján – az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

 

 

 

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

144 000

144 000

144 000

144 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

18 410

17 500

17 500

17 500

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000

3 000

3 000

3 000

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

10 650

9 650

9 650

9 650

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Saját bevételek (a 353/2011. (XII.30.) Korm rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint)

177 060

174 150

174 150

174 150

Saját bevételek 50%-a

88 530

87 075

87 075

87 075

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Marjai János polgármester

171/2018.(XI.21.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésére vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

 

Battonya Város Önkormányzatának a tárgyévet követő három évre – 2019-2021. évekre – szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozata

 

 

 

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

172/2018.(XI.21.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testülete fejlesztési célú hitelfelvétel mellett döntött. A hitelfelvételhez a Kormány előzetes engedélye szükséges. A Kormány hozzájárulása iránti kérelemben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon kívül mellékelni kell többek között az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésére vonatkozóan határozatát.

 

Battonya Város Önkormányzatának a tárgyévet követő három évre – 2019-2021. évekre – szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozata

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Marjai János polgármester

 

173/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fodor Manó Helytörténeti Egyesület kutatómunkája alapján összegyűjtött, az első világháborúban elhunyt battonyai hősi halottak névsorát a hazáért életüket áldozó battonyai katonák emlékének megörökítése érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

174/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzata megvásárolja a Battonya 3908 helyrajzi számú, 1446 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Olteanuné Kollár Gizella 5830 Battonya, Liliom u. 33. szám alattilakostól 128.694 Ft áron.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

175/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló Battonya, Fő utca 88. 1/5. szám alatti, 2523/A/5 helyrajzi számú lakóingatlant 2.100.000 Ft-ért Hegedüs István 2440 Százhalombatta, Kodály sétány 4. 8.em 25. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

176/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Viola u. 1. sz. alatti, 539. helyrajzi számú, 1424 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 99.680 Ft+Áfa összegben Gruncsity Iván 5830 Battonya, Napsugár u. 13. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

177/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló, pályázat útján meghirdetett Battonya, Haladás u. 7. sz. alatti, 2861. helyrajzi számú, 1426 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 99.820 Ft+áfa összegben, a Battonya, Haladás u. 9. sz. alatti, 2862. helyrajzi számú, 1426 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 99.820 Ft+áfa összegben, a Battonya, Haladás u. 11. sz. alatti, 2863, helyrajzi számú, 1430 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 100.100 Ft!áfa összegben, valamint a Battonya, Haladás u. 13. sz. alatti, 2864. helyrajzi számú, 1686 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 118.020 Ft+áfa összegben, mindösszesen 417.760 Ft+áfa összegben Varga János 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 20/C. sz. alatti lakos részére elidegeníti.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

178/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a javaslatot miszerint a Petőfi tér 8 szám alatti 2/8. szám alatti lakás és a Fő utca 88. szám alatti 1/5 szám alatti lakás értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzat Battonya, Hunyadi utca 72. szám alatti ingatlan felújítására fordítsa. 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

179/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata között létrejött, a Puskin utcai óvoda használatára vonatkozó ingatlan használati szerződést 2019. január 31-ig meghosszabbítja.

Megbízza a polgármester az ingatlan használati szerződés módosításának aláírásával

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

180/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

181/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A képviselő-testület– személyes érintettség miatt – kizárja Marjai János polgármestert a döntéshozatalból.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

182/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot miszerint a polgármester 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

183/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot miszerint a polgármester 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

184/2018.(XI.29.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Timotity Jánosné 5830 Battonya, Puskin utca 78. szám alatti lakos részére, a 2018. március 3. napján, a battonyai Petőfi téri buszmegállónál történt balesete folytán jelentkező kártérítési igényének helyt ad, és részére az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló Optimális Biztosítási Portfólió Kft. szakértője által megállapított 300.000.-Ft összeget kiegészíti 100.000 Ft-tal, a 2019. évi költségvetés – egyéb dologi kiadások terhére, így összesen 400.000 Ft. összeget fizet kártérítésként peren kívüli megállapodás keretében.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

185/2018.(XII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a szépkorúak és a rendszeres véradók megajándékozását. A szépkorúakat  4.000.-Ft/fő, a rendszeres véradókat 3.000.- Ft/fő összegben, a 2018. évi költségvetés – szociális juttatás előirányzat terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

 

186/2018.(XII.05.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Sellei Máté nyolcadik évfolyamos tanuló(anyja neve: Frankó Mónika) Battonya település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5000.-Ft, azaz ötezer forint havi ösztöndíjat nyújt.

Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetése biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

187/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

188/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2017. második félévi és 2018. első félévi tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga István Tamás jegyző

 

 

190/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület nem kíván üzletrészt vásárolni az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben egyetlen tulajdonostól sem.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

191/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület a Gádoros Nagyközség Önkormányzata Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-ben lévő 100.000 Ft. névértékű üzletrészének értékesítése kapcsán nem kíván élni elővásárlási jogával, nem kívánja azt megvásárolni.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

192/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület elutasítja a módosító javaslatot, mely szerint a Battonya Város Önkormányzata és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata közötti feladat-ellátási szerződést 2019. január 1-től határozott időre kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

193/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

A Képviselő-testület elfogadja a támogató szolgálat beszámolóját és a támogató szolgálat ellátására vonatkozó, Battonya Város Önkormányzata és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata közötti feladat-ellátási szerződést 2019. január 01-től határozatlan időre köti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester

 

194/2018.(XII.20.) Kt. Határozat

A képviselő-testület a Battonya Város Önkormányzata és a Számíthatsz Ránk! Egyesület között létrejött a Battonya, Damjanich utca 125/b. szám alatti ingatlanra kötött helységbérleti szerződés hatályát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, a Napfény Tanoda program megvalósulásához.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Marjai János polgármester