Battonya

Közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit Kft. (5836 Dombegyház, Nyéki major 065/9 hrsz., KÜJ: 103 826 660) ügyfél képviseletében eljáró Tiarella Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági…

Ingatlan Hirdetés – Fő u. 74.

Battonya Város Önkormányzata a Battonya 2510/1. hrsz, Fő utca 74.sz. alatti kivett gyógyszertár megnevezésű ingatlanban található, az önkormányzat 80/577-ed tulajdoni hányadát képező lakást az alábbi minimum értéken eladásra meghirdeti: