Battonya

Városellátó Szervezet

Városellátó Szervezet

Vezető: Klemm Zsolt
Cím: 5830 Battonya, Fő utca 91.
Telefon: 68-457-752
Email: vsz.batt@freemail.hu
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat

1. Szervezeti, személyzeti adatok:
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségek: 5830 Battonya, Hunyadi utca 65.
e-mail: vsz.batt@freemail.hu
Honlap: nincs
1.2. A felügyelt költségvetési szerve (Nincs)
1.3. Gazdálkodó szervezetek (Nincs)
1.4. Közalapítványok (Nincs)
1.5. Lapok (Nincs)
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3. Közszolgáltatások (nincs)
2.4. A szerv nyilvántartásai (nincs)
2.5. Nyilvános kiadványok (nincs)
2.6. Pályázatok
2.7. Közérdekű adatok igénylése
2.8. Közzétételi lista
2.9. Statisztika

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Ellenőrzések nyilvántartása
3.2. Költségvetések, beszámolók

2019. évi költségvetés
2020. évi költségvetés
2021. évi költségvetés
Zárszámadás

3.3. Működés