Battonya

Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
Battonya Város Önkormányzata szervezeti és személyi adatai.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Battonya Város Önkormányzata tevékenységére, működésére vonatkozó adatok.

Gazdálkodási adatok
Battonya Város Önkormányzata gazdálkodási adatai.

Jogszabályi háttér:

  • 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeleta közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról