Battonya

Felettes felügyeleti szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Belügyminisztérium
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel.: +36-1-441-1000
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

 

Békés Vármegyei Kormányhivatal (a kormány területi államigazgatási szerve)

Főispán: dr. Takács Árpád
Főigazgató: dr. Rákóczi Attila
Igazgató: dr. Bódi Beáta

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: 66/622-000
Fax: 66/622-001
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Az ügyfélfogadás rendje

A Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi főosztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig

A főosztályvezetők ügyfélfogadása: a hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.