Battonya

Álláshírdetések

Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
villanyszerelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 79-81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a gépek, berendezések elektronikus és elektromos üzemeltetését, karbantartását, felújítását, szükséges szerinti átalakítását. Épület karbantartási munkák elvégzése az Önkormányzathoz tartozó Intézményekben. Új gépek, technológiák telepítése. Az épületgépészet területén található összes gép, berendezés műszeres ellenőrzése, javítása, megelőző karbantartása. Véletlen meghibásodások lekezelése (hiba észlelése, analizálása, kijavítása, a kijavított berendezés visszaellenőrzése). végrehajtott munkák dokumentálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő,
 • szakmai önéletrajz
 • egészségügyi alkalmasság
 • szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos munkakörben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság,
 • megbízhatóság,
 • precíz, pontos munkavégzés,
 • együttműködő készség,
 • problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget/képestést igazoló bizonyítványok/oklevél másolata
 • nyilatkozat a büntetlen előéletről (a pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a kinevezés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban a résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klemm Zsolt nyújt, a 0668/457-752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/9142-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: villanyszerelő.
 • Személyesen: Klemm Zsolt, Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battonya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.