Battonya

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája:

Magyarország  helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Battonya Városi Önkormányzat képviselő-testületének 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról