Battonya

Az Önkormányzat Közalapítványai

Zöld-Rózsa Közalapítvány

Alapító: Battonya Város Önkormányzata, 5830 Battonya, Fő utca 91.
Az alapító képviselő-testülete útján az alapítói jogok egyedüli gyakorlója.

A közalapítvány neve: Zöld-Rózsa Közalapítvány.
A közalapítvány székhelye: 5830 Battonya, Fő utca 32.
A közalapítvány határozatlan időre jött létre.
A közalapítvány nyilvántartási száma: Gyulai Törvényszék 609
A bejegyző határozat száma: 2.Pk.50.007/1997/5.
A közalapítvány adószáma: 18377532-1-04

A Közalapítvány alapító okirata

A Közalapítvány 2021. évi beszámolója

A Közalapítvány 2019. évi beszámolója

A Közalapítvány 2017. évi beszámolója