Battonya

Iskolák

Magdu Lucian Román Általános Iskola

és Óvoda

A helyi románság művelődéstörténete részben integrálódik a szerb oktatás és művelődéstörténettel, hiszen az 1878-as egyházközösségi szétválásig csupán nyelvileg különböztek, szokásaik, hagyományaik részben összefonódtak. A múlt század végétől kezdődően az oktatás irányítása kizárólag az ortodox egyház hatáskörébe tartozott. Az 1868-as népoktatási törvény alapján lehetővé vált, hogy nemcsak a felekezetek tartsanak fenn iskolákat, hanem a község is. 1923-tól kezdődően Simeon Cornea (lelkész és iskolaigazgató) vezetésével „Battonyai Görögkeleti Román Elemi Népiskola” kezdi meg működését. Az önálló oktatás beindításának évében az iskolába 94 tanuló iratkozott be. Mind az intézmény szervezeti felállása, mind az iskola megnevezése az idők folyamán számos változáson ment keresztül.

Működött a Battonyai Állami Általános Iskola román tagozataként, 1949-től, mint a II. sz. Állami Általános Iskola Román Tannyelvű Tagozat. 1958-tól Battonyai Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola néven – önálló iskolaként, majd 1961-től igazgatásilag összevonva a Délszláv Általános Iskolával. 1992-től az iskola – Román Általános Iskola és Óvoda néven – ismét önálló intézménnyé vált. Idegen nyelvként a tanulók az angol nyelvet tanulják. Az iskola tárgyi feltételei biztosítottak, komoly számítógépparkkal rendelkezik, és bekapcsolódott az Internet hálózatra is. A dajkák és óvónők rendelkeznek szakirányú végzettséggel és a nyelv megfelelő ismeretével, ami lehetővé teszi, hogy biztosítható az iskola számára a tanulók utánpótlását. Tanulóink a továbbtanulás, pályaválasztás terén teljes esélyegyenlőséggel indulnak. Érzékenyebbek a nyelvek és másság iránt, ami mindenképpen előnyükre válik az életben.
2007-ben az óvoda 60 milliós fejlesztése történt meg. 2008-ban pedig új román iskola épült 160 milliós beruházás keretében.

Cím: Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
5830 Battonya, Fő u. 121.

Tel./Fax: ( 36 ) 68/456-126
Honlap: http://www.romaniskolabattonya.hu/hu

Az intézmény immár közel egy évszázados múltra tekint vissza. A város XIX. századi fejlődése indokolttá tette iskola alapítását. Több sikertelen kísérlet (1888, 1905) után a jogelőd Polgári fiúiskola 1912 őszén nyitotta meg kapuit. Még ugyanebben az évben megkezdte működését a városban egy másik intézmény is, a Római Katolikus Polgári Leányiskola. A két világháborút és közte egy gazdasági világválságot megélve az iskolák ebben a formában működtek 1947-ig. Ekkor a település gimnázium létrehozására kapott lehetőséget. Az iskola történetéhez, fejlődéséhez szorosan kapcsolódtak a kollégiumok is. 1952-től leány diákotthon működött, mely a megyében elsőként 1960-ban kollégiumi rangot kapott. 1963 óta működik a fiúkollégium. 1980-tól közös irányításúak lettek a tagintézmények. A lányok 1983-ban kaptak új kollégiumot, a fiúk 1998-ban vehették birtokukba jelenlegi lakhelyüket. Mint ahogyan a korábbi, úgy a mai képzési formák is tükrözik a változásokat, illetve a környezet igényeit. A párhuzamos osztályok egyikében külön hangsúlyt kap az idegen nyelv és a számítástechnika, míg a másikban határ rendész képzéssel egészül ki az oktatás. Ezek mellett természetesen nem feledkezhetünk meg az iskolát régóta jellemző felnőttképzésről sem, amely napjainkban is többsíkú oktatásban valósul meg. Mikes korától már évszázadokra vagyunk, de remélhetőleg még jó néhány emberöltő múlva is be lehet majd számolni ennek az intézménynek az akkori jelenéről, akkor is Mikes szellemében.

Cím: Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda
5830 Battonya, Fő u. 72.
Tel: ( 36 ) 68/456-040
Honlap: http://www.mikesk-battonya.sulinet.hu