Battonya

Közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit Kft. (5836 Dombegyház, Nyéki major 065/9 hrsz., KÜJ: 103 826 660) ügyfél képviseletében eljáró Tiarella Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelte el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Közlemény

Melléklet