Battonya

Ingatlan Hirdetés – Fő u. 60.

Battonya Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya 1513. hrsz, Fő utca 60.sz. alatti kivett kultúrházat (volt ifjúsági ház) az alábbi minimum értéken eladásra meghirdeti:


                                                  9.100.000,- Ft +ÁFA


Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal terhelt, melynek törlésére a vételár megfizetése után van lehetősége az önkormányzatnak.

Az ingatlan földhivatali besorolása jelenleg kivett kultúrház.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlan egy része jelenleg bérbe van adva, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft/ingatlan.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a „Fő utca 60. értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

Bővebb felvilágosítást Battonya Város jegyzője ad.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus hó 22-e.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére.