Battonya

Beépítetlen területek értékesítése

Battonya Város Önkormányzata a mellékelt belteruletek.pdf listában felsorolt 266 darab beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát értékesítésre meghirdeti a listában felsorolt áron.
Az ingatlanok árai 140 Ft+áfa/m2-től 200 Ft+áfa/m2 –ig terjednek.

Az ingatlanok egy része bérelt, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése esetén a bérlő jogosult azonos vételáron az ingatlant megvásárolni.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 50.000,- Ft/ingatlan.

Azonos mértékű ajánlati ár esetén a kiíró versenytárgyalást tarthat.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a „Telek értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár.

Ha a felek között az adásvételi szerződés a képviselő-testület döntésének kézbesítésétől számított 30 napon belül nem jön létre, illetve a fenti határidőn belül a vevő részéről a vételár  maradéktalan megfizetése nem történik meg, a vevő a már letett ajánlati biztosítékot elveszti, az eladó önkormányzat pedig jogosult az ajánlati felhívást ismételten közzétenni és a legkedvezőbb ajánlatot tevő más féllel szerződést kötni.

 
Bővebb felvilágosítást Battonya Város jegyzője ad.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. október 20-a.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonya Polgármesteri Hivatal címére.