Battonya

2023. március 30.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. március 30. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., A közterület elnevezésének rendjéről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 4/2021.(II.2.) önkormányzati rendelet módosítása

3., A helyi adókról szóló 7/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása

4., A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása

5., Battonya Város Önkormányzata és a Békés Vármegyei Kormányhivatal közötti üzemeltetési megállapodások megszüntetése illetve módosítása, a Járási Hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása

6., Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra

7., Battonya Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve

8., Battonya Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása

9., Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkerti Bölcsőde nyári zárva tartás időtartamának meghatározása

10., A Zöld-Rózsa Óvoda Közalapítvány alapító okiratának módosítása, a közalapítvány tagjait érintő döntések meghozatala

11.,Szociális bérlakások bérbeadása iránti pályázatok meghirdetése

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 14/2006. (VIII.1 1 .) önkormányzati rendelet módosítása

12., Bejelentések