Battonya

2023. június 29.

 

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. június 29. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Védőnői feladatellátással kapcsolatos együttműködési és használati megállapodások megkötése

3., Gyepmesteri szerződés meghosszabbítása

4., TOP Plusz pályázatok konzorciumi együttműködési megállapodásai

5., Ajánlati felhívás az önkormányzat földgázbeszerzéséhez

6., A Tündérkerti Bölcsőde szakmai programjának módosítása

7., Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálat 2022. évi feladatellátásáról és működtetéséről szóló szakmai- és pénzügyi beszámoló elfogadása

8., Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása

9., Az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő utca 68. szám alatti volt Sportbüfé bérbeadása

10., Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének kérelme a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához

11., Battonya, Vörösmarty utca 22. szám alatti ingatlan tehermentes tulajdonjogának Önkormányzat részére történő felajánlása

12., Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló szántó ingatlanok értékesítésre történő meghirdetése

13., Battonya, belterület 2527, 11, 35, 1485, 1486 helyrajzi szám alatti ingatlanok adataiban bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése

 14., Bejelentések

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme