Battonya

Bolhapiac

A bolhapiac célja, hogy a lakosság lehetőséghez jusson a háztartásában feleslegessé vált tárgyak, eszközök értékesítésére.

A bolhapiacon az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat alkalomszerűen értékesítheti.

Helyjegy ára: 2 folyóméterig ingyenes, további megkezdett métertől 400.- Ft./m

AZ ÁRUSÍTÁS FELTÉTELEI:

  • Az árusítási helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, melyet legkorábban reggel 6 órakor lehet megkezdeni!
  • A piacra behozott áruk őrzése azok tulajdonosának feladata. Az áru elvesztéséért, megrongálódásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.
  • Az árusító köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot szeméttároló edényekben elhelyezni.
  • Az árusoknak legkésőbb 18 óráig a piac területét – rendezett és tiszta állapotban – kell elhagyni.

 

MIT LEHET ÁRUSÍTANI?

Árusítani KIZÁRÓLAG otthon megunt, használtcikket lehet, amely a háztartásban feleslegessé vált, eredeti célra még rendeltetésszerűen használható termék (pl.: gyermek-felnőtt ruha, játék, könyv, sporteszköz, dísztárgy, használati tárgyak, babakocsi… stb.) 
Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.

MIT NEM LEHET ÁRUSÍTANI?

Új termék és kereskedelmi mennyiség nem árusítható!

A piacon nem forgalmazható a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályiról szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék, valamint a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 3. melléklete értelmében kizárólag üzletben forgalmazható termékek.

TILOS:

A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni; az árusítók saját kezünk által készített ruhák, szappanok, ékszerek, különböző használati tárgyak eladása.

Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén nem folytatható.

A piacon TILOS a dohányzás, valamint ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.