Battonya

2023. szeptember 28.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. szeptember 28. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása

3., A közterület-használat rendjéről szóló 16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

4., Védőnői feladatellátással kapcsolatos használati szerződés módosítása

5., Humán Szolgáltató Központ kérelme helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása iránt

6., Battonya, Fő u. 93. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása

7., Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

8., Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

9., Igazgatási szünet elrendelése

10.,A Battonyai Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

11., Georgievné Kiss Tímea és Kozák Ferenc sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kialakítása iránti kérelme

12., Battonya Város Önkormányzata tulajdonában álló szántó megnevezésű ingatlanok értékesítése

13., Battonyai Haladás Termelő és Szolgáltató START Szociális Szövetkezet szakmai beszámolója

14., Tájékoztatás Egyházi használatban lévő iskolaépület visszaadásáról

15., Bejelentések

Zárt Ülés

Bódi József tulajdonában lévő termőföld után fizetendő mezőőri járulék mezőőri járulék megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezés ügyében hiánypótlásra felszólítás