Battonya

2023. december 07.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. december 7. napján csütörtökön,  14 órakor  rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 14/2006.(VIII.11) önkormányzati rendelet módosítás

3., Battonya Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

4., A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

5., 2024. évi köztisztviselői illetményalap meghatározása

6., Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

7., Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

8., Köztemető üzemeltetése

9., Az önkormányzat tulajdonában lévő 5830 Battonya, Fakertvég utca 42. szám alatti ingatlan elidegenítése

10., Bem utca 17. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

11., Pakurár Demeter utca 35. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása 

12., Pakurár Demeter utca 1226. helyrajzi számú ingatlan 36/264 tulajdoni hányadának önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

13., Dancsó Gábor rendőr alezredes kirendeltség-vezetői kinevezésének véleményezése

14., 2024. évi közmunkaprogramok támogatása

15., Bejelentések