Battonya

2022. október 06.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. október 06. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirendi pont:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

3., A települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

4., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

5., Önálló helyettes szülői ellátás átszervezése

6., Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet önálló helyettes szülői ellátás szakmai programjának elfogadása

7., Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Melléklet

8., Battonya Város Önkormányzat Városellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

9., Battonya Város Önkormányzat intézményeinek költségcsökkentő intézkedései

10., Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

11/1. Napköziotthonos konyha eredményességének vizsgálata

11/2. Népkonyha feladatellátásának vizsgálata

12., Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földek elidegenítése

12/1
12/2

13., „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2.” megnevezésű pályázat költségnövekménye

14., Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda kérelme

15., Megbízási szerződés hosszabbítása

16., Bejelentések

TOP Plusz pályázatok beadása

A Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása