Battonya

2022. november 24.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. november 24. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., A helyi adókról szóló 7/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása

3., A mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

4., A közterület-használat rendjéről szóló 16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

5., A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása

6., Igazgatási szünet elrendelése

7., A polgármesteri hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítása

8., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása

9., Folyószámlahitel 2023.

10., Közművelődési megállapodás módosítása

11., Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület kérelme

12., Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület kérelme bérleti díj elengedésére

13., Battonya Város Önkormányzata és a HANGANOV Kft. között létrejött szerződések megszüntetésére vonatkozó képviselő-testületi határozatok módosítása

14., Gyermekétkeztetési feladatok

15., Battonya Város Önkormányzatával szemben indított szabálytalansági eljárás eredménye

1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet, 2.2. sz. melléklet, 2.3. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5.1. sz. melléklet, 5.2. sz. melléklet
6. sz. melléklet

16., Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi föld elidegenítése

17., Bejelentések

Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet tájékoztatója

Tulajdonosi hozzájárulások kérése