Battonya

2022. február 24.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. február 24. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirendi pontok:

Megválasztott új képviselők eskütétele

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Közmeghallgatás

3., Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4., Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

5., Battonya Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

6., Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

7., Fejlesztési célú hitelkérelem benyújtása

8., Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

9., Beszámoló a Battonyai Városi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről

10., A Battonyai Haladás Termelő és Szolgáltató START Szociális Szövetkezet szakmai beszámolója

11., Vállalkozási szerződés megkötése köztemetési feladatok ellátására

12., Gyepmesteri szerződés közös megegyezéssel történő módosításának kezdeményezése

13., Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa tulajdonában lévő „volt SOS Gyermekfalu” ingatlanon lévő épületek helyi védelem alá helyezésének kezdeményezése

14., Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása

15., Bejelentések

Zárt ülés

Önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem