Battonya

2018. március 01.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. március 01. napján csütörtökön, 15 órakor ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 7/2015. III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

3., Helyi adókról szóló 7/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása

4., Közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

5., Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

6., Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 14/2006.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosítása

7., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2006.(XII.1.)önkormányzati rendeletének módosítása

8., Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet intézményi beszámolója

9., Önálló helyettes szülői ellátás

10., Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

11., Központi orvosi ügyelet kiegészítő támogatása

12., Élelmezési nyersanyagnorma emelése

13., Pályázat benyújtása a zsidó temető felújítására

14., Maros-zóna Eurorégió Társulás megszüntetése

15.,Battonya, Fő utca 93. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása

16., Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földek elidegenítése

17., Battonya, Fő utca 60. szám alatti ingatlanrész bérbeadása

18., Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása

19., Önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelem

Bejelentések

        Pannon Holt-Tenger Kft. alapító okiratának módosítása