Battonya

Palmi-Trade Hungary Kft. – Vizsgálati eljárás lezárása

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult előzetes vizsgálati eljárásban – a Palmi-Trade Hungary Kft. (1112 Budapest, Bakfű u. 1. Fsz. 2. ajtó, KÜJ: 102056781) ügyfél képviseletében eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott kérelmének helyt adva megállapítom, hogy a Battonya, külterület 0141/7 hrsz. alatti baromfitelep létesítése, üzemeltetése és felhagyása során nem várhatók jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a  területi környezetvédelmi hatóságtól. A telephely vízilétesítményeinek (vízellátó kút, monitoring kutak) kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A kivitelezés és üzemeltetés kizárólag érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély/ek birtokában történhet.

A határozat letöltése