Battonya

Lakossági felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására

Tisztelt Lakosság!

Az egészséghez való alapjog, továbbá az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elszaporodását és virágzását megakadályozzuk, mely jogszabályban előírt feladatuk is egyben.

Ezáltal Battonya Város Önkormányzata felhívja a település lakosságának figyelmét arra, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) alapján a tulajdonosoknak, valamint a földhasználóknak kötelező védekezni a parlagfű és az egyéb károsítók ellen bel-és külterületen egyaránt!

A törvény 17.§ (1) bek. c) pontja kimondja, hogy:A termelő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók (nem zárlati és nem vizsgálatköteles nem zárlati károsítók) ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét”.

A 17. § (4) bekezdés alapján: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.

A parlagfű mellett belterületen az egyéb gyomnövények megjelenése is problémát okoz, amelyek előfordulása leginkább az elhanyagolt területeken jellemző. Ezen gyomnövények az Éltv. meghatározása szerint az „egyéb károsítók”, amelyek közé lehet sorolni az uralkodó gyomfajok, valamit a fűfélék mellett a fehér libatop, a szőrös disznóparéj, a réti lórom, és a vadkender elnevezésű és leggyakrabban előforduló gyomfajokat. A felsorolt „egyéb károsítók” elleni védekezés kiemelt fontosságú és törvényileg kötelező előírás.

Belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetén a hatósági ellenőrzés lefolytatására, annak keretében a helyszíni szemle megtartására a jegyző jogosult a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján.

A jegyző a károsítók elleni védekezési kötelezettség elmulasztásának tényét megállapító jegyzőkönyv, vagy feljegyzés birtokában megindítja a hatósági eljárást és közérdekű védekezést rendel.

Az Éltv.50. § (1) bekezdés alapján: „Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el.”

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélének kell megfizetnie, mely elmulasztása köztartozásnak minősül!

A közérdekű védekezés elmulasztása esetén, vagyis abban az esetben, ha a földhasználó az előírt határidőig nem tett eleget a védekezési kötelezettségének, növényvédelmi bírságot kell kiszabni!

A növényvédelmi bírság kiszabására az illetékes vármegyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság kiszabásának alapja a parlagfűvel és egyéb károsítókkal fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Fontos kiemelni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, elegendő a védekezési kötelezettség elmulasztásának ténye.

Védekezési lehetőségek:

A parlagfű és egyéb allergén gyom ellen a vegyszeres gyomirtás, valamint a kézi gyomlálás, kapálás, kaszálás a leghatékonyabb megoldás. A talajfelszín felett kaszálva azonban a növény újra kihajthat, ezért évente legalább 2-3 alkalommal meg kell ismételni a vágást. Vegyszeres gyomirtást nagyobb területeken végeznek. Aki a kertjében vegyszerrel védekezne, előtte tájékozódjon a gazdaboltokban az alkalmazni kívánt szerekről és azok felhasználási útmutatójáról.

Lakossági közreműködés a fertőzött területek csökkentésében:

A hatósági ellenőrzések mellett az állampolgárok is hatékonyan közre tudnak működni a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében. A lakossági bejelentések könnyen kezelhetősége érdekében ajánljuk a lakosság figyelmébe a Parlagfű Bejelentő Rendszert (a továbbiakban: PBR), amely a következő honlapon érhető el: https://pbr.nebih.gov.hu/.

Kérjük a lakosságot, hogy csak valóban indokolt esetekben tegyenek bejelentést, és a bejelentés előtt próbálják meg a szomszédokkal felvenni a kapcsolatot, mert számos esetben a kommunikáció is meghozza a kívánt eredményt!

A parlagfű és egyéb károsító gyomoktól való mentesítés minden állampolgár közös érdeke, így arra hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy tegyenek eleget az említett jogszabályi kötelezettségüknek, továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy a tiszta, parlagfű-mentes állapotot a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni! Ezt az ingatlan rendszeres gondozásával tudják biztosítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a porták, valamint a hozzájuk tartozó hátsó udvarok, földterületek gyom- és parlagfű mentes állapotban tartására, mert egy esetleges ellenőrzés során az adott helyrajzi szám egészét vonják ellenőrzés alá, illetve az egyéb károsító gyomok jelenlétét is megvizsgálják.