Battonya

Közlemény

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása ügyében – a Palmi-Trade Kft. ügyfél kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelte el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A hatósági ügy tárgya: a Battonya, külterület 0141/7. hrsz. alatti baromfitelep létesítésének előzetes vizsgálati eljárása.

A hatóság közleménye és a Palmi-Trade Hungary Kft. előzetes vizsgálati dokumentációja az alábbi linkeken tekinthető meg:

Közlemény
Tervdokumentáció