Battonya

Battonya város szennyvízcsatorna hálózata

Tisztelt Lakosság!

A Magyar Vakond Kft. „Battonya város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó  feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti tárgyú KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 kódszámú projekt keretén belül Battonya város szennyvízcsatorna utcai hálózat építési munkáit” 2017 őszén megkezdte.

HELYI ADOTTSÁGOK BEMUTATÁSA:

A domborzati viszonyok miatt 20 öblözet kerül kialakításra.

A gravitációs csatornahálózat esetében a szennyvízszállítás segédenergia nélkül, a gravitációs erő hatására történik. Az öblözetekből átemelők továbbítják a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre.

 A megvalósítandó mű főbb mennyiségei, méretei

Bekötésre kerülő ingatlanok száma: 2712 db

a) gerincvezeték Ø315 KG-PVC 213 fm

Ø250 KG-PVC 228 fm

Ø200 KG-PVC 42.752,51 fm

Mindösszesen: 43.193,51 fm

b) bekötővezeték – Ø160 műanyag (KG-PVC SN8) 34.913,15 fm

c) nyomóvezeték Ø200 műanyag (KPE PN 10, SDR 17) 1.396 fm

Ø160 műanyag (KPE PN 10, SDR 17) 476,2 fm

Ø110 műanyag (KPE PN 10, SDR 17) 1.086,6 fm

Ø90 műanyag (KPE PN 10, SDR 17) 5.005,57 fm

Tervezett átemelők: 18 db új átemelő

1 db régi átemelő felhagyásával új építése;

1 db régi átemelő gépészeti és építészeti rekonstrukciója;

1 db régi átemelő gépészeti rekonstrukciója

Összesen: 21 db átemelő

KIVITELEZÉSI MUNKÁK BEMUTATÁSA

Gerinccsatorna építése a helyszínrajzokon ábrázolt utcákban történik. Bekötő vezetékek építése a területeken épülő új gerinccsatornáknál azon ingatlanok esetében történik, ahol a lakott, és ivóvíz bekötéssel rendelkező ingatlan található. Ellenkező esetben leágazó csonk kerül beépítésre, amelyet az úttest alól ki kell vezetni.

Általánosságban elmondható, hogy a művek a település utcáin húzódnak, a gerincvezetékek és nyomóvezetékek az utak tengelyével párhuzamos irányban, míg a házi bekötések arra merőlegesen haladnak.

A tervezett gerinccsatornák és a bekötő vezetékek ároknyitásos technológiával épülnek.

Battonyán a munkálatok 2017 őszén kezdődtek el.

A Tisztelt Lakosságot előzetesen szóróanyagban kiértesítjük és először a házibekötések kerülnek kiépítésre. Amellyel kapcsolatban, kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy a kollégáink által átadott lakónyilatkozatokat töltsék ki.

Ezek után kezdődik el a gerincvezeték kiépítése. Majd, ha ez elkészült el kell készíteni a hálózat minősítését. Ha ezek megvannak, akkor lehet elkezdeni a területen a helyreállításokat.

A helyreállításokkal kapcsolatban, kérjük a tisztelt lakosság türelmét, hisz ha a kivitelezés során esetleg sérül a bejáró vagy a járda, akkor annak a végleges helyreállítását csak a minősítések után tudjuk elvégezni, addig is ideiglenes helyreállítást végzünk.

Probléma esetén kérjük, először a helyszínen lévő építésvezetőhöz forduljanak.

A Munkák befejezési határideje: 2020. Február 28.

CSATORNAHÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI:

A kivitelezési munkák befejezése után az Önkormányzat értesítést küld a lakók felé, hogy a hálózatra történő csatlakozás megkezdhető.

Az értesítés kézhezvétele után az Alföldvíz ZRT.-vel, mint szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kell kötni.

A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE UTÁN LEHET A HÁLÓZATRA RÁCSATLAKOZNI.

 

A munkavégzés során kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és együttműködését.

 

A Magyar Vakond Kft helyi építésvezetője:

Kutasi Dániel

+36-20/228-32-33

Magyar Vakond Kft helyi irodájának címe:

Battonya Fő út 114.