Battonya

Meghívó Lakossági Fórumra

Battonya Város Önkormányzata 2017. december 11. napján (hétfő) 16.00 órakor lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Battonya, Fő u. 91. Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem.

A lakossági fórum tárgya:

Az elkészült Battonya Város Településképi Arculati kézikönyvének partnerségi véleményezése.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény bevezette az „arculati kézikönyv” és a „településképi rendelet” fogalmát, és előírja a települési önkormányzatok részére ezek elkészítését.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Battonya Város Önkormányzata a 314/2012.(XI.08.) Korm. rend alapján a Településkép Arculati Kézikönyvének és az új településképi rendeletének készítését megkezdte, a Településkép Arculati Kézikönyv elkészült. Az elkészült kézikönyv megtekinthető: az önkormányzati honlapon, a lakossági fórumon, és Kálmán József ügyintézőnél előre egyeztetett ügyfélfogadási időben, a fenti telefonszámon.

Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve 2017. december 19-ig van mód a Polgármesteri Hivatal titkárságán: személyesen, postai úton Battonya Város polgármesterének címezve, 5830 Battonya, Fő u. 91. szám alatti címre, vagy elektronikus úton a polgarmester.battonya@fabinet.hu e-mail címre, e-mail üzenet formájában.

 

Battonya, 2017. december 1.

 

                                                      Tisztelettel:

Marjai János György
polgármester