Battonya

2023. február 23.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. február 23. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Közmeghallgatás

3., Beszámoló a Battonyai Városi Könyvtár 2022. évi tevékenységéről

4., A Battonyai Városi Könyvtár 2023. évi munkaterve

5., A Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület költségvetési beszámolójának elfogadása a 2022. évi tényekről és a tervezett 2023. évről

6., Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

7., Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezete

8., A szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

9., Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 14/2006.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosítása

10., Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2022. évi gyepmesteri tevékenységének ellátásáról

11., Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földek elidegenítése

12., Bejelentések