Battonya

Hirdetmény

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22.§ (i)-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé az illetékes Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal (eljáró szervezeti egység: Földhivatali Főosztály a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából,hivatalból feltárja az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő természetes személyek körét, akinek ületési évétől számított 120 év az adatfeltárás megindulásakor már eltelt és e személy halálának időpontjára vonatkozó hiteles adat nem áll rendelkezésre.

A teljes dokumentum letöltése.