Battonya

2021. december 16.

MEGHÍVÓ

 Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2021. december 16. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme

Napirendi pontok:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

3., A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 23/2021.(X.29.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

4., Köztisztviselői illetményalap meghatározása a 2022. évre

5., TOP-2.1.2 „Zöld és egészséges Battonyáért- Zöld város 2.” pályázat közbeszerzési eljárásának eredménye

6., Battonya Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és a tervezés beszerzési tenderének meghívásos eljárásban történő lefolytatása

7., Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi föld elidegenítése

8., Beépítetlen terület Önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

9., Fő utca 118/8. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

10., Bejelentések