Battonya

2021. november 30.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2021. november 30. napján kedden,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme

Napirendi pontok:

Mezei Nikolett köszöntése

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., A települési adóról szóló rendelet megalkotása, valamint a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

3., A helyi adókról szóló 7/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása

4., Folyószámlahitel 2022.

5., 2022. évi közmunkaprogramok támogatása

6., A 117/2021.(IX.30.) Kt. határozat módosítása

7., A 123/2021.(IX.30.) Kt. határozat módosítása

8., A pályázatírói iroda 2022. évi működtetése és a Battonyai Testgyakorlók Köre támogatása

9., A Barátság Sportegyesülettel kötött szponzori megállapodás közös megegyezéssel történő módosítása

10., A Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

11., Battonya területén fellelhető dendrológiai és helytörténeti értéket képviselő fasorok, fák helyi jelentőségű védett területté nyilvánítása

12., Közterület elnevezésének módosítása

13., A Remény utca 7. szám alatti ingatlan Önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

14., Bejelentések