Battonya

2019. november 28.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2019. november 28. napján csütörtökön, 14 órakor ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Battonya Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

3. A mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

4. A helyi adókról szóló 7/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Folyószámlahitel 2020

6. Battonya Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Battonyai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Szerb Helyi Önkormányzattal és a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

8. Battonya Város Önkormányzata szennyvíz víziközmű vagyonértékelése

9. A Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása

10. Gáspár Tamás által kért Battonya Város belterületén található ingatlanok legnagyobb beépíthetőségének megnövelése

11. Battonya, külterület 0464 helyrajzi szám alatti telekhatáron a 28-4220 számú IV. rendű vízszintes alappont állandósítási kövének és védőberendezésének helyreállítása

12. Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 140/2019. (IX.12.) Kt. határozatának módosítása

13. Megbízási szerződés meghosszabbítása 

14. Battonyai Haladás Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezeti képviselet

15. Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatának módosítása, a Tündérkerti Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása

16. Bejelentések