Battonya

TÁJÉKOZTATÁS – A közterület-használati engedéllyel rendelkező kereskedelmi- és vendéglátó ipari egység üzemeltetőknek

Battonya Város Polgármestere tájékoztatja a közterület-használati engedéllyel rendelkező kereskedelmi- és vendéglátó ipari egység üzemeltetőket az alábbiakról:

Battonya Város Önkormányzat Polgármesterének a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól szóló 4/2020.(IV.8.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 2020.04.09. napon lép hatályba.

A rendelet célja a veszélyhelyzet következményeként a helyi kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásokat ért káros gazdasági hatások mérséklése.

Ennek értelmében azon magánszemélyek, vállalkozások, akik a közterület-használat rendjéről szóló 16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés 2., 9., vagy 10. pontja alapján rendelkeznek érvényes közterület-használati engedéllyel a Rendelet 1. sz. mellékletének kitöltésével, és benyújtásával kérelmezhetik a közterület-használat szüneteltetését.

(6.§ (2) bekezdés:

  1. önálló hirdető-berendezés, molinó, alapzatos zászlórúd,
  2. vendéglátó előkert, kerthelyiség, terasz céljára,
  3. nem vendéglátó helyek előtti közterületen kerti kiülő paddal, árnyékolóval történő, továbbá asztalok és székek elhelyezéséhez, azzal a feltétellel, hogy az engedélyes köteles biztosítani azt, hogy az engedélyben meghatározott területen a szeszes ital fogyasztására ne kerüljön sor)

A kérelmező 2020. március 1-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól. A szüneteltetésre eső időarányos közterület-használati díj a következő évi közterület-használati díjba kerül elszámolásra.

A közterületet a fenti jogcímek alapján használók postai úton lesznek értesítve.

A nyilatkozat benyújtási határideje: 2020. április 22.

Helye: Battonyai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport /közterület-felügyelő/.