Battonya

Lakás Ingatlan Hirdetés II.

Battonya Város Önkormányzata Battonya Petőfi tér 8. sz. alatt az alábbi lakást értékesítésre meghirdeti, az alábbi értéken:

1. a második emelet 8. számú 55 m2 – es lakást bruttó 3.402.000,- Ft értéken.

Az ingatlan használaton kívül van, azonnal beköltözhető.

Az egy darab ingatlanra tett  ajánlat is érvényes. Azonos mértékű legmagasabb ajánlati ár esetén a kiíró versenytárgyalást tarthat. Azonos mértékű ajánlatnak minősülnek azok az ajánlatok, melyek összege 10%-ot meg nem haladóan térnek el.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 100.000,- Ft.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a „Petőfi tér értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés  esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

Bővebb felvilágosítást Battonya város jegyzője ad.

A pályázatok beérkezési határideje: 2015. május hó 20-a.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonya Polgármesteri Hivatal címére.