Battonya

Beépítetlen területek értékesítése

Battonya Város Önkormányzata a mellékelt belterületek.pdf listában felsorolt 316 darab beépítetlen terület elnevezésű ingatlanát értékesítésre meghirdeti a listában felsorolt áron.

Az ingatlanok árai 70 Ft+áfa/m2 től 100 Ft+áfa/m2 –ig terjednek.

Az ingatlanok egy része bérelt, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése esetén a bérlő jogosult azonos vételáron az ingatlant megvásárolni.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 50.000,- Ft/ingatlan.

Azonos mértékű ajánlati ár esetén a kiíró versenytárgyalást tarthat.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a „Telek értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést, az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

Bővebb felvilágosítást Battonya Város jegyzője ad.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. április hó 20-a.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonya Polgármesteri Hivatal címére.