Battonya

Statisztika

2018

A Gyermekjóléti Alapellátások Működési Adatai

Jelentés a Települési Önkormányzatok Hatáskörébe Tartozó Közigazgatási és Területváltozásokról

Kérdőív a Szociális Szolgáltatásokról és Gyermekellátásokról

2017

A Gyermekjóléti Alapellátások Működési Adatai

A Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási, Halászati Tevékenységet Végzők Ráfordításai és Árbevételei

Állatállomány, 2017. december 1.

Állatállomány-változás, Vágóállatok és Állati Termékek Termelése, Felhasználása és Nettó Árbevétele

Éves Beruházásstatisztikai Jelentés

Éves Jelentés A Beruházások Összetételéről

Főbb Növénykultúrák Terméseredményei

Jelentés a Kereskedelmi Tevékenységet Folytatókról II. félév

Jelentés a Folyó Környezetvédelmi Ráfordításokról és a Környezetvédelmi Beruházásokról

Jelentés a Gyámhatóság Tevékenységéről

Jelentés a Működést Kezdő, Megszűnt, Üzemeltetési Kört Módosított Kereskedelmi és Nem Üzleti Céllal Üzemeltetett Szálláshelyekről, az Egyéb Szálláshelyek Kivételével

Jelentés a Települési Önkormányzatok Hatáskörébe Tartozó Közigazgatási és Területváltozásokról

Jelentés az Információs és Kommunikációs Eszközök, Illetve Technológiák Állományáról és Felhasználásáról

Jelentés az Önkormányzatok Lakásgazdálkodási Tevékenységéről

Jelentés az Üzleti Célú Egyéb Szálláshelyekről

Kérdőív a Szociális Szolgáltatásokról és Gyermekellátásokról

Kimutatás a Pénzben és Természetben Nyújtható Támogatások Adatairól

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2017. negyedik negyedév

Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep- és nádtermelés felhasználása és nettó árbevétele