Battonya

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás

Battonya Város Képviselőtestülete 167/2021. (XII. 16.) sz. Kt. határozatával döntött a város integrált településfejlesztési stratégiájának és az azt megalapozó helyzetelemző dokumentum felülvizsgálatáról. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a város  középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett  tevékenységeket határozza meg az önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15- 20 év) átfogó célok alapján. Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a  következő 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.

Integrált Településfejlesztési Stratégia letöltése