Battonya

“A legszebb konyhakertek” program felhívása

Boros Csaba polgármester, Battonya Város Önkormányzata és az Új Alapokon Egyesület képviseletében – 6. alkalommal csatlakozva a Sári Kovács Szilvia programigazgató által létrehozott „A legszebb konyhakertek”–Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz – meghirdeti Battonyán „A legszebb konyhakertek” programot. Várják minden konyhakerttel rendelkező…

Télűzés a mohácsi busókkkal

A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében a tavalyi esztendőhöz hasonlóan ismét víg sokadalommal és a Mohácsról érkezett busókkal űzték el a telet városunkban. A rendezvényre összegyűlt szép számú érdeklődő, valamint a jellegzetes ruházatot és maszkot viselő busók Boros…

Átadták a település szennyvízelvezető rendszerét

Lezárult a közel négymilliárd forintos szennyvíz-beruházás, amelynek célja egy korszerű szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, valamint a város lakói számára a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása kapcsán szükséges volt a meglévő szolgáltatás…

Pályázati forrásból vásárolt óvodai eszközök átadása

Battonya Város Önkormányzata főkedvezményezettként vesz részt az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosítószámú „Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projektben. A projekt keretein belül került sor óvodai eszközök beszerzésére többek közt tanulásfejlesztő és mozgásos játékfejlesztő óvodai foglalkozások megvalósítása…

Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

2019. október 28-án megtartotta alakuló ülését Battonya Város Önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete, amelyen első napirendi pontként Krista Béla-a Helyi Választási Bizottság elnöke-tájékoztatója hangzott el az önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményéről. Ezt követően ünnepélyes keretek között tettek esküt a képviselő-testület…

A “Szabadság Napja”

Október 23-án megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Boros Csaba polgármester úr ünnepi beszédét követően rövid sétát tettünk az ’56-os battonyai események városközpontban lévő helyszínein, majd a város vezetői, testvérvárosunk, Pécska, valamint az intézmények és civil szervezetek képviselői elhelyezték…

Idősek Világnapja

Az Idősek Világnapja a szeretet és a megbecsülés ünnepe. Hagyomány, hogy városunkban minden évben ünnepélyes keretek között köszöntjük azokat, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Kifejezzük hálánkat, tiszteletünket és megbecsülésünket, megköszönve a tőlük kapott emberi…