Battonya

Változnak a pálinkafőzés szabályai

2015. január 1-től változik a magánfőzés – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés – szabályozása.

2015. évtől a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnik. A magánfőzőt bejelentési és fizetési kötelezettség terheli az önkormányzat felé.  Az adófizetési kötelezettség 1000 forint/fő/év. Magánfőzőként 50 liter/év párlat főzése engedélyezett. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

Magánfőző: az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközökkel állítja elő a párlatot.  A magánfőzéshez továbbra  sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben a berendezés beszerzése 2015. január 01. megelőzően történt, 2015. január15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi CXXVII. törvény 67/A.§ (2) bekezdése alapján a  bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A bevallási nyomtatványt a www.battonya.hu honlapon az E-Közigazgatás, Adóügyek  menüpontból érhető el, illetve beszerezhető az önkormányzat gazdálkodási csoport munkatársainál, akik ügyfélfogadási időben további felvilágosítást adnak.

Battonya, 2015

Battonya Város Önkormányzata