Battonya

Tájékoztató – Engedélyköteles tevékenységek

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet fennállása alatt egyszerűsíti az engedélyköteles tevékenységek folytatását, tekintettel arra, hogy a tevékenység ellenőrzött bejelentés útján, engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, Battonya Város Jegyzője által a bejelentéstől számított 8 napon belül közölt értesítést követően végezhető.
Bejelentés csak elektronikus úton tehető. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján, az engedelyezes@battonya.hu e-mail címre benyújtott bejelentés.

Amennyiben az engedélyköteles tevékenység folytatására irányuló bejelentés megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a bejelentést követő 8 (ha az engedélyezésben szakhatóság is részt vesz 12 nap) napon belül a jegyző által kiállított értesítést követően folytatható a tevékenység.

A jegyző végzéssel megtiltja a tevékenység folytatását, amennyiben

  1. a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,
  2. b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
  3. c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
  4. d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
  5. e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.

Battonya, 2020. május 18.

                                                                                                                   Battonya Város Jegyzője