Battonya

Tájékoztatás a településképi rendelettel kapcsolatban

Battonya Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, a megyei kormányhivatal szakmai segítségnyújtása, a vélemények, a helyi védelem iránti kérelem és az értékvizsgálat alapján módosította, és elfogadta a településképi rendeletet.

Az elkészült településképi rendelet megtekinthető: az önkormányzati honlapon és Kálmán József ügyintézőnél előre egyeztetett ügyfélfogadási időben, a 68/456-000/110 telefonszámon.