Battonya

Pályázati hirdetmény a „Sportbüfé” bérbeadására

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő u. 62. sz. alatti 45 m2 alapterületű „Sportbüfé” üzlethelyiséget vendéglátóipari tevékenység (büfé üzemeltetés) céljára 5 éves időtartamra bérbeadásra meghirdeti.

Pályázati feltétel: a „sportpálya” területén tartott rendezvények alkalmával köteles nyitva tartani.

Pályázni jogosult egyéb feltételek mellett, akinek a tevékenység folytatására feljogosító engedélye van.

A bérleti díj legalább havi 25.000 Ft. + ÁFA, mely a bérlet tartama alatt minden évben a KSH által kimutatott előző évi inflációval növekszik.

A pályázatokat írásban „Pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül, zárt borítékban a POLGÁRMESTERNEK kell benyújtani

  1. Január 10-én 10 óráig.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1).  a pályázó nevét, címét

 2).  a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát

 3).  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket

       elfogadja

 4). a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát

 5). a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a bérleti jogviszony

      megszűnését követően az eredeti állapotot helyreállítja

 

Az önkormányzat azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja.

Azonos mértékű legmagasabb ajánlati ár esetén a kiíró versenytárgyalást tarthat. Azonos mértékű ajánlatnak minősülnek azok az ajánlatok, melyek összege 20 %-ot meg nem haladóan térnek el.

Azonos mértékű ajánlati ár esetén előnyt jelent vendéglátó üzlet üzemeltetés referenciája.

 

A pályázatok bontásának helye és ideje:

Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácskozó terme

  1. Január 10., 1330 óra, melyen a pályázók jelen lehetnek.