Battonya

Pályázati felhívás – Civil szervezetek

Battonya Város Önkormányzata tájékoztatja a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezeteket, hogy Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 7/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.

Pályázat célja:

A pályázat a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költségeihez való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás:

tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret 4.000 eft

A támogatottak köre:

Azon helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, amelyek a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján, Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek és Battonyán működnek.

Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.

A pályázati anyag tartalma

Pályázni a PÁLYÁZATI ADATLAP (2. melléklet) kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen, vagy letölthető a www.battonya.hu honlapról, illetve Battonya hivatalos Facebook oldaláról.

A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A támogatások odaítéléséről a 2018. évi Civil Támogatások Ideiglenes Bizottsága dönt a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 napon belül. A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesíti az eredményről.

A támogatás formája

A helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:

Működési költségek

– Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció

– Bér, tiszteletdíj

– Szakértői költségek

– Utazási költségek

– Szállás, étkezés

– Anyag, eszköz beszerzés

Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázatok beadásának módja, helye és határideje

A pályázatot 1 eredeti példányban, postai úton kell benyújtani, Battonya Város Önkormányzata címére, 5830 Battonya Fő u. 91.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

MELLÉKLET

Pályázati adatlap