Battonya

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való…

Közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit Kft. (5836 Dombegyház, Nyéki major 065/9 hrsz., KÜJ: 103 826 660) ügyfél képviseletében eljáró Tiarella Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági…

Ingatlan Hirdetés – Fő u. 74.

Battonya Város Önkormányzata a Battonya 2510/1. hrsz, Fő utca 74.sz. alatti kivett gyógyszertár megnevezésű ingatlanban található, az önkormányzat 80/577-ed tulajdoni hányadát képező lakást az alábbi minimum értéken eladásra meghirdeti:

Pályázati felhívás – Lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Battonya Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadására 1. Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 1.1. Molnár C. Pál ltp. 2/A. 2/8. szám alatti, 50 m2 bútorozatlan összkomfortos (2 szoba, előtér, konyha, fürdő+WC, kamra)…