Battonya

Meghívó – Közmeghallgatás

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy  Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 54§ -a, valamint a Battonya Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. § (1) bekezdése alapján

Végzés

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (továbbiakban Földhivatali Osztály 4.) 2021. évben Végegyháza település és Battonya település nyugati részén (Mezőhegyes irányába a László-, Palotai-, Mezőhegyesi dűlő) határszemlét tart.

Hatósági hirdetmény

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek nem minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) alapján hivatalból eljárást folytat.

Hőségriasztás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az országos tisztifőorvos 2021. június 19. (szombat) 0 órától június 22. (kedd) 24 óráig MÁSODFOKÚ hőségriasztást adott ki! A hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol,…

Tájékoztatás a településképi rendelettel kapcsolatban

Battonya Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, a megyei kormányhivatal szakmai segítségnyújtása, a vélemények, a helyi védelem iránti kérelem és az értékvizsgálat alapján…

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán állatjárványügyi intézkedésként Békés megye közigazgatási területére vonatkozóan 2021. március 27. napjától 2021. április 16. napjáig…

Tájékoztató – Szennyvízrákötés határidő

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvízrákötés határidejét meghosszabbítottuk. A lakosságnak 2021. szeptember 30. napjáig van lehetősége rákötni az új csatornahálózatra. Kérjük azokat az ügyfeleket, hogy akik rákötnek, továbbra is juttassák el a Kapcsolási lapot a Battonyai Polgármesteri Hivatalhoz, postai…