Battonya

Kereskedelmi és ipari tevékenységek hatósági ellenőrzése

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A KERESKEDELMI ÉS IPARI TEVÉKENYSÉGEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRE

 Készült a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. §, a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 26-27. §, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 14. §, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 11. § alapján.

Ellenőrzési időszak: 2019. április 1. – 2019. december 31.

Ellenőrzés tárgya:      
a) bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység ellenőrzése
b) működési engedély köteles kereskedelmi üzletek ellenőrzése
c) szálláshely-szolgáltatási tevékenység ellenőrzése
d) telepengedély-köteles és bejelentésköteles ipari tevékenység ellenőrzése.

Ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés célja: Hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adatváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövető magatartás előmozdítása, a már nem működő üzletek, telepek, szálláshelyek kiszűrése és nyilvántartásból való törlése. A kereskedelmi, ipari és szálláshely szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés szempontjai:   
a) Eleget tett-e a kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének
b) Rendelkezik-e a kereskedő működési engedéllyel üzletköteles termék forgalmazása esetén
c) Vásárlók könyvének szabályszerű kezelése
d) Nyitvatartási időről tájékoztatva vannak-e a vásárlók
e) Biztosított-e az üzlet feliratain a magyar nyelvű elnevezés
f) A szálláshely megfelel-e a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek
g) a telepen a telepengedélyben, illetve bejelentésköteles tevékenység esetén a bejelentésben megjelölt tevékenységet folytatják-e; az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatokban bekövetkezett változást bejelentették-e.

Az ellenőrzés tervezett ütemezése:   
I. félév:
működésüket 2011. évben, illetve azt megelőzően megkezdő üzletek, szálláshelyek, telepek
II. félév: működésüket 2012. évtől megkezdő üzletek, szálláshelyek, telepek.

Az ellenőrzést végzi: Kálmán József vezető-főtanácsos.

Battonya, 2019. március 13.

Varga István Tamás
jegyző