Battonya

Tájékoztató a lakosságnak

 

Tisztelt Battonyai Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke a 2/2018. (I.11.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontját 2018. április 8. napjára (vasárnap) tűzte ki.

A szavazás napján szavazni reggel 6 órától este 19 óráig lehet abban a szavazókörben, amelyben a választópolgár a névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe felvételről a választópolgárok 2018. február hó 19. napjáig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

Azt a választópolgárt, aki 2018. február 9. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével értesíti.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (átjelentkezés)

Az a battonyai lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján belföldön, de lakcímétől távol tartózkodik lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő a Helyi Választási Irodánál. Az átjelentkezésre irányuló kérelem legkésőbb 2018. április 6. napján 16 óráig nyújtható be. Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6. napján 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Az átjelentkezés személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Átjelentkezéssel szavazni a 002. számú szavazókörben (Könyvtár, Battonya, Fő utca 72/A.) lehet.

Szavazás külföldön

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik 2018. március 31. napján 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. Ez esetben Magyarország külképviseletein adhatja le a választópolgár a szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választási iroda vezetőjétől 2018. március 31. napján 16. óráig lehet kérni személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Szavazás mozgóurnával

Az a választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurnát legkésőbb 2018. április 6. napján (péntek) 16 óráig a Battonyai Helyi Választási Irodától, a szavazás napján pedig (2018. április 8. napján, vasárnap) 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján vagy levélben. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri.

A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Szavazás nemzetiségi választópolgárként

A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre nemzetiségének megnevezése és az, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat. Erre vonatkozó nyilatkozatát 2018. március 23. napján 16 óráig teheti meg.

A kérelmet személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Szavazás fogyatékossággal élő választópolgárként

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 1. a) Braille-írással készült értesítő megküldése,
 2. b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 3. c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 4. d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

 

A fogyatékossággal élő választópolgár a fent megjelölt segítséget 2018. március 29. napján 16 óráig igényelheti személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.

 

A szavazat leadásához szükséges, hogy a választópolgár igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint, hogy szerepeljen a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:

 • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formájú személyi)
 • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
 • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély.
 • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél.

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

A lakcím igazolására alkalmas:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.

 

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

 

Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerület egyéni országgyűlési képviselőjelöltek szerepelnek. Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azok a választópolgárok szavazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltüntetését az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal, ebben az esetben ők a jelölő szervezetek (pártok) országos listájára nem szavazhatnak.

Minden szavazókörben két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése során csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda nyújt felvilágosítást:

 • Helyi Választási Iroda vezetője: Varga István Tamás jegyző, telefon: 68/456-069, e-mail: battonya.jegyzo@fabinet.hu,
 • Helyi Választási Iroda vezető általános és jogi helyettese: dr. Czakó Anita aljegyző, telefon: 68/456-000/103, e-mail: battonya.jegyzo@fabinet.hu.

Szavazókörök címe:

 1. szavazókör: Ötösőrsi Iskola, Fő utca 58.
 2. szavazókör: Könyvtár, Fő utca 72/a
 3. szavazókör: Napköziotthon, Fő utca 117.
 4. szavazókör: SOS. Gyermekfalu, Hermann G. utca 21.
 5. szavazókör: Szerb Általános Iskola és Óvoda, Hunyadi utca 54.
 6. szavazókör: Városi Művelődési Központ, Fő utca 77.

 

Battonya, 2018. március 10.

 

Varga István Tamás
Helyi Választási Iroda Vezetője