Battonya

FELHÍVÁS – közterület elnevezés megváltoztatása ügyében

Tisztelt Lakosság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) bekezdése értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása értelmében a Gorkij utca és az Úttörő utca elnevezése nem felel meg a fenti követelményeknek, szükséges e két utca elnevezésének megváltoztatása. A közterület elnevezésével kapcsolatban kimondja az Mötv., hogy közterület élő személyről nem nevezhető el. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet értelmében a közterület elnevezése – a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva – ötven betűhelynél hosszabb nem lehet. A közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről szóló 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében új közterület nevének megállapítása vagy a már meglévő közterületnév megváltoztatása előtt a polgármester legalább 30 napra felhívást tesz közzé a település honlapján, melyben a közterület nevére vonatkozó – indokolással ellátott – javaslatokat kér a lakosságtól, valamint a helyi gazdasági és társadalmi szervezetektől.

A fentiekre tekintettel felhívom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. május 12. napjáig az utcák új nevére vonatkozó javaslatot indokolással ellátva a Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő urnába elhelyezni, vagy a polgarmester@battonya.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek.

Battonya, 2019. április 12.

Tisztelettel:

Marjai János
polgármester

 

 

A Felhívás eredeti dokumentuma