Battonya

Árverési hirdetmény

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

Árverés helyszíne és címe: A-B EXPO (5600 Békéscsaba, külterület 0296/2 hrsz.),
(repülőtér mellett), emeleti konferenciaterem 

A regisztráció időpontja: 2015. év december hó 07. nap 7 00 -9 00 óra
Az árverés időpontja: 2015. év december hó 07. nap (regisztrációt követően)

Az árverés nyilvános, melyet a Kiíró a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével folytat le. Az árverést az NFA részéről eljáró személy és közjegyző jelenlétében a kormányhivatal részéről eljáró személy (a továbbiakban: Árverésvezető) bonyolítja le.

 

A részletes hirdetmény és a mellékletei: 
HIR_BEK_Bekescsaba_A_B_EXPO_0296_2_2015_12_07