Battonya

Álláspályázat – Szakács (frissítve)

Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet 
Napköziotthonos Konyha
szakács
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 117-119.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 520 adagos konyhán megfelelő adagszámban, minőségben az óvodás és az általános iskolás korosztályra vonatkozóan, valamint a felnőtt vendég és szociális étkeztetés tekintetében a napszaknak megfelelően, a higiéniás és egyéb előírások betartásával az előkészítő műveletektől aktívan részt vesz az étel elkészítésében. A HACCP szabályainak megfelelően végzi és végezteti a munkát. Felelős a konyha tisztaságáért, az egészségügyi, munkavédelmi, balesetvédelmi követelmények betartatásáért. Szervezi, koordinálja a főzőkonyha munkáját, rendjét és működését. A konyhai kisegítők munkáját összehangolja. Részt vesz az étlap összeállításában, valamint az élelmezésvezető iránymutatásával ellátja a szakács munkakörbe tartozó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, szakács,
 • szakmai önéletrajz
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmassági vizsga
 • egy éven belüli tüdőszűrő
 • szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos munkakörben szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • pontosság,
 • jó kommunikációs készség,
 • együttműködési készség,
 • önálló munkavégzés,
 • problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány /oklevél másolata
 • Nyilatkozat a büntetlen előéletről (A pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a kinevezés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása)
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klemm Zsolt nyújt, a 06-68/457-752 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/8650-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
 • Személyesen: Klemm Zsolt, Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: